Bild
Forskare sjösätter havsrobot.
Forskare mäter nu för första gången de mindre virvelströmmarna i Cape Cauldron för att bättre förstå mekanismerna i den kritiska del av Atlanten som kallas "Agulhas-läckaget".
Länkstig

Mätningar i kritisk del av Atlanten för att bättre förstå klimatet

Publicerad

För att förbättra framtida klimatmodeller gör nu forskare från Göteborgs universitet de allra första mätningarna av de mindre virvelströmmar som finns i den del av Sydöstra Atlanten som kallas Cape Cauldron.
– Det är en avgörande del av världshavet där varmare och saltare vatten från Indiska oceanen läcker in i Atlanten, vilket påverkar klimatet och vädret i Europa, säger Sebastiaan Swart, professor i oceanografi, Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet.

Sydöstra Atlanten har en enorm betydelse för jordens väder och klimat. Regionen är en mötesplats för Indiska Oceanen, Atlanten och Södra ishavet, och här möts strömmar som blandar olika typer av vattenmassor som spelar en avgörande roll för världshavets cirkulation och reglering av det globala klimatet, eftersom dessa lokala strömmar utgör en del av den globala havscirkulationen som transporterar värme runt jorden.

Första gången mäta mindre virvelströmmar

Nu har en forskningsexpedition, med forskare från bland annat Göteborgs universitet, åkt till Cape Cauldron-området flera hundra kilometer sydväst om Kapstaden, Sydafrika, för att för första gången mäta de mindre virvelströmmar som är 1 – 10 kilometer i storlek och kallas ”småskaliga flöden”, för att bättre förstå mekanismerna bakom samspelet i den kritiska del som kallas "Agulhas-läckaget".

Det är i detta område som stora mängder varmare och saltare vatten från Indiska oceanen kontinuerligt ”läcker ut” i det kallare Atlanten genom allt ifrån enorma 200 kilometer stora virvelringar till dessa betydligt mindre virvelströmmar – ett flöde som så småningom bildar delar av Golfströmmen.

Bild
Forskare ombord fartyg med havsrobotar
Forskarna använder det absolut senaste inom teknik och sensorer för att utföra forskningen, till exempel autonoma undervattensrobotar.

– Utan det inkommande vattnet från Indiska oceanen, så fungerar inte cirkulationen i Atlanten. Vi förväntar oss att våra första mätningar i Agulhas-läckaget kommer att förbättra kunskapen om Atlantens cirkulation, så att vi kan utveckla modeller som kan användas för att se hur klimatet kan förändras i framtiden, säger Estel Font, doktorand i oceanografi på Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet.

Högupplösta bilder från ny satellit

Forskarna kommer att vara ute till havs i en månad på det amerikanska forskningsfartyget Roger Revelle. Under expeditionen kommer de att använda autonoma undervattens-och ytrobotar, som gör faktiska mätningar på plats i de småskaliga virvlarna av exempelvis temperatur, salthalt, syre, näringsämnen och mixning av vatten på mikronivå.

– Fyra ledande oceanografiska universitet, inklusive Göteborgs universitet, har utrustat fartyget med det absolut senaste inom teknik och sensorer för att möjliggöra denna forskning. Det är väldigt motiverande, säger Johan Edholm, doktorand i oceanografi på Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet.

Bild
Databild som visar robotar på plats i Atlanten.
I Cape Cauldron utanför Kapstaden gör just nu autonoma havsrobotar mätningar av till exempel havstemperatur. Satellitbilden visar robotarnas plats och havsytans temperatur den 8 mars 2023.

Forskarna kommer också att samla data under en satellit som nyligen skjutits upp i ett samarbete mellan rymdorganisationerna NASA och CNES (Frankrike).

– Satelliten har precis börjat samla in sina första högupplösta bilder av havsytans topografi, de meterstora förändringar i havsytans nivå som avslöjar havets cirkulationsmönster för forskarna. Havsytan är inte helt platt, utan har dalar och höjder som motsvarar havets cirkulationsmönster. Dessa höjdskillnader är mycket viktiga för att kunna förstå havscirkulation och strömmar, säger Isabelle Giddy, postdoktor, Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet.

Enorm brist på mätningar

Ett av expeditionens syften är också att genomföra mätningar på plats för att kunna verifiera att satellitens bilder är korrekta, något som brukar kallas ”ground truth”, eller ”faktiska data”. På detta sätt kan forskarna bekräfta att satelliten fungerar för framtida övervakning av området.

– Vår hypotes är att det större läckaget av varmt vatten från Indiska oceanen till Atlanten sker i de småskaliga flödena, snarare än i de större Agulhas-ringarna. Det är ingen som gjort sådana mätningar tidigare, inte heller beräkningar på hur de påverkar övriga flöden. Med hjälp av satelliten och mätningar på plats, ska vi se om vår hypotes stämmer, säger Sebastiaan Swart.

Bild
Forskare i Kapstaden framför forskningsfartyget Roger Revelle
Expeditionen lämnade Kapstaden i början av mars med det amerikanska fartyget R/V Roger Revelle.
Fakta om expeditionen

Expeditionen lämnade Kapstaden i början av mars med det amerikanska fartyget R/V Roger Revelle.

Medverkande från Göteborgs universitet: Sebastiaan Swart, Estel Font, Johan Edholm, Sam Fredriksson, Isabelle Giddy, samt Michaela Edwinson (masterstudent). Samarbetspartners på Göteborgs universitet: Bastien Queste, Marcel du Plessis, Theo Spira, Louise Biddle.

Expeditionen är en del av det USA-finansierade projektet QUICCHE, där fyra universitet deltar: Göteborgs universitet, Bangor University, Wales, University of Miami, USA, University of Rhode Island, USA.

Mer information

QUICCHE webbplats, satelliten SWOT, forskningsgruppen Polar Gliders, Twitter: @PolarGliders.

Följ liveström av insamlade data till sjöss: https://obs.polargliders.com