Bild
Lär dig tyda runor i kursen Introduktion till runor och runologi 7,5 hp.
Foto: Pixabay
Länkstig

Lär dig tyda runor i ny kurs

I en ny kurs vid Göteborgs universitet studeras runor, varifrån runorna kommer och vad inskrifterna handlar om. Henrik Rosenkvist, professor och kursansvarig, berättar mer om vad den handlar om och varför du ska söka.

Runor och runstenar är unika minnesmärken i landskapet. I Sverige finns det fler runstenar än i något annat land – mer än 3 000. Det finns också många inskrifter på andra föremål som handlar mer om vardagliga företeelser än runstenarnas inskrifter. Men varifrån kommer runorna? Hur tolkar man runinskrifter och vad handlar de om? Det är några av de frågor som tas upp i kursen Introduktion till runor och runologi 7,5 hp.

Vem riktar sig kursen till och varför ska man söka den?

- Kursen ges på engelska och riktar sig därför främst till utbytesstudenter och gästforskare här vid universitetet. Men alla är välkomna att söka, så klart. Kursen består av föreläsningar men även fältstudier där vi åker till olika platser och studerar och tolkar runstenar där de står i landskapet. Vill man lära sig mer om runor är det en perfekt kurs att söka, säger Henrik Rosenkvist.

Vad är tanken att kursen ska ge den som läser den? 

- Här får man kunskap om runor och runologi, alltså läran om runor och runinskrifter. Runstenar restes från 600-talet fram till 1200-talet, ungefär, men runor har använts ända in på 1900-talet. Efter att man har läst kursen kommer man att känna till grunderna i hur man läser och tolkar både äldre och yngre runor.

Mer om kursen Introduktion till runor och runologi och hur du söker den

Våren 2024 ges kursen Introduktion till runor och runologi 7,5 hp vid Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi. Kursen går på halvfart dagtid och öppnar för sen anmälan den 15 december. Föreläsningar och litteratur är på engelska.

Läs mer och sök Introduktion till runor och runologi 7,5 hp