Bild
Foto: iStock
Länkstig

Lägre risk för bröstcancer efter fetmakirurgi

Publicerad

Fetmakirurgi är förenat med minskad risk för bröstcancer hos kvinnor med fetma. Det visar en studie vid Göteborgs universitet. Riskminskningen är störst för dem med höga insulinnivåer i blodet vid tidpunkten för operation.

Studien som publiceras i JAMA Surgery bygger på uppgifter om 2 867 kvinnor med fetma varav hälften genomgått fetmakirurgi. Övriga, som utgjorde kontrollgrupp, hade fått sedvanlig fetmabehandling på vårdcentral. Grupperna var i övrigt jämförbara i bland annat ålder och kroppssammansättning.

Resultaten visar att totalt 154 kvinnor drabbades av bröstcancer, 66 i kirurgigruppen och 88 i gruppen som genomgått konventionell fetmabehandling. Ojusterade analyser visade att kvinnor som genomgått fetmakirurgi hade 32 procent lägre risk för att drabbas av bröstcancer.

Ytterligare analyser visade att kvinnor med höga nivåer av insulin vid studiestart, definierat som insulin över gruppens medianvärde, hade 52 procents lägre risk att drabbas av bröstcancer efter genomgången fetmakirurgi, jämfört med kontrollgruppen.

Olika stor effekt på cancerrisk

Felipe Kristensson är doktorand på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och en av de drivande bakom studien:

– Med hjälp av våra resultat får vi bättre kunskap om vilka individer som har bäst effekt av kirurgi och vilka som kanske inte får så bra effekt, vilket möjliggör mer individanpassning, att rätt patient får rätt behandling, konstaterar han.

– Resultaten avspeglar också vilka biologiska mekanismer som ligger bakom cancerutveckling där insulin verkar spela en viktig roll. Ytterligare forskning om sådana mekanismer öppnar även för utveckling av nya cancerbehandlingar, säger Felipe Kristensson

Långsiktigt skydd efter kirurgi

Att fetmakirurgi tillhör de mest effektiva metoderna för signifikant och långvarig viktnedgång är väl känt. Kirurgin skyddar också långsiktigt mot sjukdomar som kan kopplas till fetma, exempelvis olika former av cancer.

Den aktuella studien bygger på data från SOS-studien, Swedish Obese Subjects, och Cancerregistret. SOS-studien som leds från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet är världens mest omfattande studie vad gäller långtidseffekter av viktoperation jämfört med konventionell fetmabehandling.

Studie: Breast Cancer Risk After Bariatric Surgery and Influence of Insulin Levels, A Nonrandomized Controlled Trial

Podcast: Intervju på engelska av JAMA Surgery med de ledande författarna Felipe Kristensson och Magdalena Taube