Länkstig

Kvinnor och män röstade mer olika i valet 2022 än någonsin tidigare

Publicerad

I en ny rapport från Valforskningsprogrammet beskriver Jakob Ahlbom och Richard Karlsson könsskillnader bland svenska väljare mellan 1921-2022.

I rapporten Könsskillnader bland svenska väljare 1921-2022  beskrivs skillnader mellan kvinnor och män gällande flera olika indikatorer av politiskt beteende och opinion.

Ett modernt könsgap

I de två senaste riksdagsvalen 2018 och 2022 har könsskillnader avseende val av parti, vänster-högeridentifikation, politiska värderingar, åsikter och prioriteringar blivit särskilt tydliga. Kvinnor står längre till vänster än män och har mer liberala åsikter och värderingar i vad som brukar benämnas som kulturella värderingsfrågor. Den här skillnaden har i internationell forskning kallats för ett modernt könsgap. 

Ett linjediagram som visar vänster-högeridentifikation bland kvinnor och män.
Valundersökningarna 1968-2022. Jakob Ahlbom och Richard Karlsson (2023)

Det är männen som rör på sig

Kvinnors vänster-högerposition har varit relativt stabil sedan Valundersökningarna började mäta väljarnas ideologiska position i valet 1968. Det är männen som har förflyttat sig högerut. Något som även märks i en högervåg bland män i kulturella värderingsfrågor.