Bild
Studenter i datorsal
Foto: Mostphotos
Länkstig

Internationellt masterprogram ska rusta lärare för AI-utvecklingen

Göteborgs universitet har tillsammans med sex andra lärosäten beviljats EU-finansiering för att utveckla ett gemensamt masterprogram. Syftet är att fördjupa lärares förståelse för artificiell intelligens.

Artificiell intelligens (AI) är en kraftfull teknologi för databearbetning, idégenerering – och fusk. Att förstå AI-tekniken och dess implikationer för forskning, lärande och bedömning är centralt för dagens – och morgondagens – yrkesverksamma lärare. 

Nu har Institutionen för pedagogik och specialpedagogik (IPS) vid Göteborgs universitet fått klartecken för att börja utveckla ett nytt Erasmus Mundus-program, med arbetsnamnet Master in Artificial Intelligence in (Teacher) Education. Utvecklingsarbetet kommer att ske under femton månader i nära samarbete med sex andra lärosäten, belägna i Estland, Cypern, Nederländerna och Sydkorea. Utbildningen kommer i första hand vända sig till yrkesarbetande lärare som vill få bättre förståelse för AI och AI-tillämpningar inom utbildning och utbildningsvetenskaplig forskning.

   – Det finns många aktörer som vill att lärare ska erbjudas adekvat fortbildning inom AI. Att EU nu satsar på detta ger oss goda möjligheter att kraftsamla, säger Ilse Hakvoort, docent i pedagogik och ansvarig för internationalisering vid IPS.

Erasmus Mundus – masterprogram med världen som spelplan

Erasmus Mundus är ett format som ingår i EU:s utbildningsprogram. Utbildningarna utformas och genomförs av lärosäten som ingår i ett internationellt partnerskap. Ett Erasmus Mundus-program kan sökas av studenter från hela världen, med minst en kandidatexamen. Under programmets gång ska studenterna läsa minst två studieperioder i två olika länder, vilket underlättas av att utbildningen är gemensamt koordinerad. 

 

Text: Kristina Modigh

Lärosäten som ingår i samarbetet:
  • Tallinn University, Estland

  • NHL Stenden University of Applied Sciences, Nederländerna

  • University of Cyprus, Cypern

  • Göteborgs universitet, Sverige

  • Sunchin National University, Sydkorea

  • Chung-Ang University, Sydkorea

  • Kongju National University, Sydkorea