Bild
Omslag på rapport
Länkstig

Ingen stor skillnad mellan valbevakning online eller offline

Digitaliseringen av svenska nyhetsmedier verkar inte ha påverkat nyhetsmediernas valbevakning i någon större utsträckning. Det konstaterar JMG:s professorer Bengt Johansson och Jesper Strömbäck i ett poddsamtal om den senaste rapporten om Medievalsundersökningen 2022.

Svensk forskning om hur journalister bevakar valrörelser är tämligen unik jämfört med andra länder då professor Kent Asp redan 1979 gjorde den första Medievalsundersökningen i samband med riksdagsvalet. Sedan dess har liknande undersökningar genomförts vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, JMG, inför samtliga riksdagsval och folkomröstningar.

I våras kom den senaste undersökningen om valet 2022 publicerad av Institutet för Mediestudier. Nu har JMG-professorerna Bengt Johansson och Jesper Strömbäck även skrivit en särskild rapport om vad digitaliseringen av medierna betytt, Valnyheter online och offline.  

Rapporten presenteras i ett samtal mellan forskarna i den nya podd som Institutet för Mediestudier lanserar. Där konstaterar de att medielandskapet har förändrats radikalt under tiden. Vid den första undersökningen var alla nyhetsmedier analoga – idag har digitaliseringen slagit igenom i full skala.

– Frågan vi ställt oss nu var hur lika eller olika nyheter online och offline egentligen är, om den intresserade väljaren får samma bild av valrörelsen oberoende av vilken plattform de använder, förklarar Bengt Johansson. Svaret är att det i stort sett inte spelar så stor roll, utom i ett avseende. Det finns mycket mer nyheter online, ungefär tre gånger så mycket som på traditionella plattformar. Men bilden av vilka sakfrågor som tas upp, hur olika aktörer uppmärksammas och på vilket sätt journalistik gestaltas ser bilden av valrörelsen i stort sett likadan ut.

Sedan 2018 genomförs undersökningen i samarbete med Institutet för Mediestudier, ett partipolitiskt oberoende institut vars seminarier och rapporter når ut brett inom branschen och samhället. JMG:s forskare ser Mediestudiers nya podd som lanserats i samband med deras rapport som ett gyllene tillfälle att också i detta format sprida nyheten om deras nya rapport Valnyheter online och offline.

Läs mer

  • Lyssna på podden här – ett samtal om valnyheter online och offline med JMG-professorerna Bengt Johansson och Jesper Strömbäck, modererat av Ulrika Beck-Friis, föreståndare på Institutet för mediestudier.
  • Läs nyheten om rapporten Valnyheter online och offline och hämta den på Mediestudiers webbplats.
  • Läs mer om forskningsprojektet Medievalsundersökningarna på JMG:s webb.

Text: Cajsa Malmström