Bild
Porträtt Bethanie Carney Almroth
Bethanie Carney Almroth, professor på insitutionen för biologi och miljövetenskap, forskar om effekterna av föroreningar i vattenmiljöer.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Hon lyfter frågor om kemikalier på FN:s havskonferens

Publicerad

Fyra frågor till Bethanie Carney Almroth, professor i ekotoxikologi, som deltar på FN:s havskonferens i Lissabon.

Vad ska du göra på konferensen? 

– Jag ska delta i två seminarier. Det ena handlar om planetära gränser för plast och kemikalier. Den andra handlar om havsmedvetenhet och ungas engagemang, båda ämnen som ligger mig varmt om hjärtat. 

Berätta om seminariet om plast och kemikalier?

– Det handlar om att vi nu har nått gränsen för hur mycket kemikalier och plast som planeten klarar av. De senaste tjugo åren har produktionen av kemikalier och plast ökat lavinartat. Vi producerar nu 350 000 olika kemikalier, men vet bara hur en bråkdel av dessa påverkar miljön. Och all plast på planeten väger nu mer än alla djur, vilket är ofattbara mängder. I det här seminariet ska vi diskutera hur det globala samfundet kan vidta åtgärder för att begränsa skadorna som orsakas av ökad produktion och utsläpp av syntetiska kemikalier och plaster. 

Det andra evenemanget verkar handla om att nå ut bredare med kunskap om havet. Vad betyder det för dig som forskare?

Kunskap om miljön kan ge en bra bas för att diskutera de förändringar som behövs. Personer som förstår mer om havet är ofta mer benägna att skydda det. I det här seminariet ska jag prata om två projekt som jag är inblandade i – Ocean Blues och Plastexperimentet. I det förstnämnda möts gymnasieelever och forskare för att diskutera lösningar på hoten mot havsmiljön och samtidigt motverka klimatångest. Det andra är ett medborgarforskningsprojekt där skolelever bidrar med insamlingen av data kring plastnedskräpning i Sverige. Projektet kan ge oss information om var i ledet vi tappar plast till miljön för att kunna hitta bra sätt att förebygga det. Jag vill också att ungdomar ska få lära sig mer om den vetenskapliga metoden och få en möjlighet att hjälpa samhällets beslutsfattare att hitta lösningar till ett av dagens stora problem.  

Vad betyder det för dig att delta på FN:s havskonferens?

Våra hav är hotade på flera olika sätt, samtidigt som haven är centrala för all liv på planeten. Jag tycker att det är oerhört viktig att komma till sådana här konferenser där olika typer av människor samlas för att prata om problem och lösningar. Som forskare kan jag bidra med mina kunskaper för att driva evidensbaserat beslutsfattande. Jag hoppas också att kunna inspirera och inspireras. Delade erfarenhet, kunskaper, samtal och dialog är livsviktiga. Vi behöver alla vara med och bidra till förändringen nu.

Intervju: Karl-Johan Nylén

FN:s havskonferens

FN:s stora havskonferensen hålls i Lissabon 27 juni - 1 juli . Portugal står för värdskapet tillsammans med Kenya. Deltar gör ministrar, akademiska institutioner, organisationer, privata sektorn och initiativ från det civila samhället från 193 länder. Centrum för hav och samhälle arrangerar två sido-event tillsammans med bland andra Havsmiljöinstitutet under konferensen:

The Invisible Global Crisis: Exceeding the Limits of the Pollution Planetary Boundary 

The Ocean Literate Society - Youth Engagement and Intergenerational Collaboration