Bild
Skräp som spolats upp på stranden.
Skräp som spolats upp på stranden.
Foto: Witthaya Phonsawat
Länkstig

Produktionen av plast och kemikalier hotar planeten

Publicerad

Föroreningar från plaster och syntetiska kemikalier är uppe på nivåer som hotar planetens ekosystem. Det framhåller 14 internationellt ledande forskare i en ny vetenskaplig studie. Forskarna efterlyser en snabb minskning av både produktion och utsläpp av plaster och kemikalier.

Över 350 000 kemikalier är registrerade, men bara en liten bråkdel av dessa har utvärderats för säkerhet eller toxicitet. Samtidigt kommer nydesignade kemikalier ut på marknaden i en takt som överstiger statliga myndigheternas kapacitet att göra bedömningar.

– Vi använder tusentals kemikalier och plaster varje dag. I studien har vi tittat på effekterna av några av dessa och funnit att flera av dem skadar människor och ekosystemet över hela livscykeln - från produktion till användning och avfall. De läcker ut i alla delar av planetens ekosystem och stör den naturliga balansen i jordens system, säger professor Bethanie Carney Almroth, professor i ekotoxikologi vid Göteborgs universitet.

Tillverkningen ökat lavinartat

Från år 2000 till 2017 har tillverkningen av syntetiska kemikalier och plaster ökat med 90 respektive 79 procent.

– Och produktionen kommer att öka inom den närmaste framtiden också, säger professor Bethanie Carney Almroth.

Genom att uppmärksamma den extrema obalansen mellan produktionshastighet och möjlighet till kontroll, efterlyser författarna åtgärder för att minska produktionen och utsläppen av föroreningar.

Forskarna förespråkar arbete mot en mer cirkulär ekonomi genom att förändra material- och produktdesign. Kemikalier och produkter måste designas så att de kan återvinnas och forskarna vill införa bättre screening av kemikalier för att nå ökad säkerhet och hållbarhet.

– Det är dags för det globala samfundet att vidta åtgärder för att begränsa skadorna som orsakas av ökad produktion och utsläpp av skadliga föroreningar. Ju längre vi väntar med att vidta åtgärder, desto större skada uppstår idag och i framtiden, säger Bethanie Carney Almroth.

Föroreningarna spridda och långlivade

Studien beskriver hur plaster, syntetiska kemikalier som bekämpningsmedel, industrikemikalier och flamskyddsmedel utgör en fara för planeten. Vissa av dessa föroreningar är extremt långlivade och finns spridda från Arktis till Antarktis och platser däremellan. Och det finns synliga negativa effekter på jordens system, inklusive biologisk mångfald och biogeokemiska kretslopp.

Effekterna av dessa mänskligt tillverkade ämnen är problematiska i alla skeden, från utvinning av råvaror till produktanvändning och avfallshantering. Det kan till exempel gälla gruvdrift, fracking eller borrning efter fossila bränslen. Produktionsmetoder i anläggningar och fabriker leder till förorening och kontaminering, vilket i sin tur kan leda till toxiska effekter som negativt påverkar människors och miljöns hälsa.

– Många områden i världen har stora problem med avfallshantering. Ofta bränns plastavfall som frigör giftiga gaser, koldioxid och rester. Den globala konsumtionen kommer att fortsätta att öka, och med det utvinnings- och produktionstakten, så miljöföroreningar kommer också att öka tillsammans med skadliga effekter.

Kontakt: Bethanie Carney Almroth, professor i ekotoxikologi vid Göteborgs universitet. bethanie.carney@bioenv.gu.se, +46 732 261569

Foto: Skräp som spolats upp på stranden. Fotograf: Witthaya Phonsawat (Mostphotos)

 

 

Om forskningen

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Environmental Science and Technology.

Länk: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.1c04158