Bild
Illustration med våg. I texten står Ocean Blues - från ångest till action.
Foto: Ida Wendt
Länkstig

Projektet Ocean Blues ska vända oro för havsmiljön till handling

Publicerad

I det nya projektet "Ocean Blues - från ångest till aktion" möts gymnasieelever och forskare vid Göteborgs universitet för att diskutera lösningar på hoten mot havsmiljön.
– Genom att koppla samman unga vuxna med forskare vill vi förvandla oron för miljöförändringarna till handling, säger projektledaren Malin Rosengren.

Våra hav står inför stora utmaningar. Vilka är de största hoten mot havsmiljön? Vad gör forskarna och samhället för att hitta lösningar till dessa problem? Det är utgångspunkterna för det tvärvetenskapliga projektet Ocean Blues.

Malin Rosengren

– Många unga vuxna mår dåligt på grund av miljöproblem som klimatförändringar, utrotning av arter och plast i havet. Forskning har dock visat att de ungdomar som själva är engagerade i miljöfrågor och samtidigt har ett högt förtroende för hur forskare och övriga samhället jobbar mår psykiskt bättre än andra grupper. I Ocean Blues får deltagarna tillsammans med forskare möjlighet att uttrycka och engagera sig och undersöka möjliga lösningar till miljöproblem, säger Malin Rosengren.

Ett mål med projektet är att öka ”havsmedvetenheten” hos unga genom att visa hur vi människor påverkar havet och hur beroende vi är av det.

För gymnasieskolor

Ocean Blues riktar sig till gymnasieskolor i Västsverige och erbjuder utbildningspaket inom följande områden:

  • Klimatförändringar
  • Plast i havet
  • Minskad biologisk mångfald
  • Kemiska föroreningar

Tvärvetenskapligt projekt

Ocean Blues är ett tvärvetenskapligt kommunikationsprojekt som finansieras av medel från forskningsrådet Formas. Projektet sträcker sig mellan 2020 och 2022 och är ett samarbete mellan flera delar av Göteborgs universitet, bland andra:

Kontakt

Om du har frågor om projektet eller jobbar inom gymnasieskolan i Västsverige och vill ta del av projektet ta kontakt med Malin Rosengren, projektledare eller Grazzia Matamoros, utbildningsansvarig.

Läs mer

Om projektet: Ocean Blues – från ångest till aktion

Pressmeddelande från Formas: 15 miljoner till Hållbarhetskommunikation