Bild
Bygge av Västlänken
Foto: Sara Sandbacka
Länkstig

Handelshögskolans nya byggnad påverkas inte av hävt kontrakt

Publicerad

I tisdags meddelade Trafikverket att de häver kontraktet med den upphandlade entreprenören AGN Haga för arbetet i deletapp Haga. Akademiska Hus ser i dagsläget inte att detta kommer att ha en direkt påverkan på arbetet med Handelshögskolans nya byggnad.

Trafikverket gick 24 januari ut med att de valt att häva kontraktet med AGN Haga, den upphandlade entreprenören för Västlänkens deletapp Haga. Det kontraktet gäller arbeten för själva tunneln. För den stationsentré till Västlänkens station Haga som ska integreras med Handelshögskolans nya byggnad, utför Akademiska Hus med Serneke som entreprenör arbeten åt Trafikverket.

Projektet för Handelshögskolans nya byggnad arbetar vidare som tidigare med Serneke. Akademiska Hus ser i dagsläget inte att entreprenörsbytet för tunnelarbetet, kommer att ha någon direkt påverkan på projektet. Arbetet med schaktet för nedgången till stationen under Handelshögskolans nya byggnad är fortfarande helt skilt från arbetet med tunneln.

Läs mer om Trafikverkets beslut