Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Gravida upplever sig som mer utsatta under coronapandemin

Publicerad

Gravida, och i många fall även nyblivna föräldrar, tänker mer på, känner sig mer påverkade av och är mer oroliga för coronaviruset än andra grupper. Det visar forskningsresultat från Göteborgs universitet, som nu presenterats både i en SOM-rapport och i en vetenskaplig artikel. Resultaten kommer dels från studien Graviditetspanelen (PregDem) och från SOM-undersökningen.

Trots att gravida idag inte klassas som en särskild riskgrupp upplever de sig som mer utsatta under pandemin. Det är normalt att den som är gravid upplever en lättare oro. En viss oro innebär ofta att den gravida personen inte utsätter sig för onödiga risker, vilket därmed kan vara skyddande för det väntade barnet. Men stark oro och ångest under graviditet har tidigare visats vara en bidragande faktor till förtidsbörd och kan även försvåra anknytningen till barnet efter födseln.

– Under pandemin ställs föräldragrupper in och partner får inte medverka vid besöken på barnmorskemottagning eller vid ultraljudsundersökningen. Social distansering kan få till följd att närståendestödet av vänner och familj försvinner. Vi vet inte ännu vad detta kan leda till för konsekvenser, men en stark oro under graviditeten kan hos vissa individer potentiellt innebära följder för hela familjens hälsa, säger Karolina Lindén, som är biträdande universitetslektor vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa och en av forskarna bakom studien.

Graviditet och politik

Resultaten kommer från en studie från forskningsprojektet Graviditetspanelen, eller The Gothenburg University Research Program on Pregnancy and Politics (PregDem). Graviditetspanelen undersöker graviditetens politiska konsekvenser och startades redan hösten 2019, innan pandemin, vilket gör att studien kan visa hur blivande föräldrar påverkats av covid-19.

– Graviditetspanelen var ju från början inte alls tänkt som en covid-studie, utan handlar om hur graviditet och förlossning påverkar individens syn på samhället. Men när pandemin kom till Sverige, så blev det ju en av punkterna som  påverkade våra studiedeltagare allra mest, säger Verena Sengpiel, docent vid Göteborgs universitet och överläkare vid Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Graviditetspanelen leds av statsvetaren Elin Naurin, docent och Wallenberg Academy Fellow. Även Helen Elden, docent vid Sahlgrenska akademin och Universitetssjukhusbarnmorska vid Specialobstetriken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, medverkar i projektet PregDem, och sitter också i dess styrgrupp.

Upplevd ökad utsatthet

Studien visar att gravida kvinnor i högre utsträckning än övriga grupper upplever att de påverkas personligen av viruset och dess konsekvenser. Gravida kvinnor och nyblivna mödrar oroar sig dessutom betydligt mer för viruset än övriga. Gravida, deras partners samt de som lever med barn under ett år tänker till och med mer på viruset och dess konsekvenser än vad de som är 70 år och äldre gör.

Tydliga könsskillnader

I samtliga grupper är kvinnor generellt mer oroade för coronaviruset än män. Gravida kvinnor känner sig dessutom mycket mer påverkade av pandemin än vad deras partners gör, trots att det i många fall är partnern som inte får följa med på kontroller och riskerar att missa förlossningen. Den grupp som i analysen är minst oroad, tänker minst på viruset och dess konsekvenser och också upplever att de påverkas i lägst utsträckning är män mellan 20 och 40 år.

En ny SOM-rapport presenterar resultat studie både från SOM-undersökningen och från Graviditetspanelen: Hur upplever gravida och deras partners coronapandemin? Se länk nedan.

Resultaten från graviditetspanelen har också nyligen publicerats i tidskriften European Journal of Public Health.

TEXT: Kommunikatörer vid Samhällsvetenskapliga fakulteten och Sahlgrenska akademin