Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Kollagebild på paneladeltagare
Inger Ros, Lisbeth Löpare-Johansson, Eric Carlström, Anna Nergårdh, Brita Winsa och Ulrika Winblad
Foto: Inger Ros foto av Anders Norderman, Brita Winsa foto av Malin Grönborg, Lisbeth Löpare-Johansson foto av Anders Alm, Eric Carlström foto av Johan Wingborg
Länkstig

GPCC i Almedalen 2021: Sverige är redo att bli ett föregångsland för personcentrerad vård men finns rätt stöd på plats?

GPCC arrangerar ett webbinarium på årets Almedalsvecka på temat möjliggörande av införande av personcentrerad vård i Europa och Sverige. Almedalsveckan 2021 genomförs som ett digitalt arrangemang över fyra dagar, 4 - 7 juli.

Ny forskning från GPCC visar att Sverige ligger långt fram internationellt när det gäller att möjliggöra införandet av personcentrerad vård i en jämförelse med andra Europeiska länder. Samtidigt visar en annan ny GPCC-studie att den svenska hälso- och sjukvården upplever brister i statlig och regional styrning som försvårar implementeringsarbetet av personcentrerad vård.

Måndagen 5 juli ska GPCC-Forskarna Eric Carlström, professor i vårdvetenskap, ledarskap och organisation vid Sahlgrenska akademin och Ulrika Winblad, professor i hälso- och sjukvårdsforskning vid Uppsala universitet, berätta vad som har framkommit i dessa forskningsprojekt på ett digitalt Almedalsseminarium. De nya rön de presenterar ska sedan debatteras av en panel bestående av företrädare för regioner och myndigheter.

Debatten ska ledas av Inger Ros, förbundsordförande för Riksförbundet HjärtLung. Medverkar i panelen gör Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten, som har deltagit i Ulrika Windblads studie, samt Lisbeth Löpare-Johansson, samordnare Nära vård på SKR och Anna Nergårdh, regeringens f.d. utredare för En god och nära vård. Publiken ska kunna ställa frågor under webbinariet.

Almedalsveckan 2021 logotyp
Länkar och fakta

LÄNKAR:

Information om webbinariet med zoomlänk.

Information om projekten som ska presenteras:

FAKTA:

På grund av pandemin genomförs årets Almedalsvecka digitalt, om än i ett något komprimerat format. I stället för normalt åtta dagar genomförs det på fyra 4 - 7 juli, med två partiledartal om dagen. Men precis som under en vanlig Almedalsvecka finns det ett program med arrangemang som behandlar aktuella samhällsfrågor. Skillnaden är att i år är 100 procent av seminarierna och debatterna är tillgängliga digitalt, och de flesta sker inte på plats i Visby. Information om årets Almedalsvecka.

GPCC har deltagit i Almedalsveckan sedan 2010, då dåvarande centrumföreståndare Inger Ekman var med för att prata om patientens delaktighet i vården och för att väcka intresse för den patientnära forskning som då precis hade börjat bedrivas inom ramen för GPCC. Nyhetstext om Inger Ekmans medverkan i Almedalen 2010.