Länkstig

Personcentrerad vård i Europa Person-centred care in European countries – stakeholders, practitioners and researchers perspectives

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2018 - 2020
Projektägare
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Kort beskrivning

Bakgrund
Intresset för PCV växer såväl i Sverige som globalt, men hur ser användning av PCV ut? Detta projekt kartlägger förekomsten av PCV i Europa.

Teoretisk referensram
Diffusionsmodell med dimensionerna innovatör (risktagare), tidig adoptant (lokalt förankrad innovatör), tidig majoritet (försiktighet fatta beslut), sen majoritet (skeptiska, behöver påtryckning), eftersläntrare (misstänksamma, traditionsbundna).

Metod
En kvalitativ design (deduktiv innehållsanalys) användes bestående av intervjuer med medarbetare inom tre olika nivåer; mikro=vårdavdelning, meso=sjukhus, makro=nationell nivå alt universitet. Vidare genomförs en litteraturgenomgång i aktuella länder avseende benämning av PCV i följande databaser; Google Scholar, Pubmed, Cinahl.

Forskare

Kristina Rosengren leg sjuksköterska, PhD, docent a,b,c

Sandra Buttigieg MD, PhD, Associate Professor d

Bárbara Badanta leg sjuksköterska, PhD, Research Teaching Professor e

Eric Carlström leg sjuksköterska, PhD, professor a,b,f

a Centre for Person-centred Care (GPCC), Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, SE-405 30 Gothenburg, Sweden

b Institute of Health and Care Sciences, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, SE-405 30 Gothenburg, Sweden

c Sahlgrenska University Hospital, Department of Internal Medicine, Mölndal, Sweden

d Department of Health Services Management, Faculty of Health Sciences, University of Malta, Malta.

e Nursing Department, Faculty of Nursing, Physiotherapy and Podiatry, University of Seville, Spain

f Institution of Law and Social Sciences, University College of Southeast Norway, NO-3184 Borre, Norway