Bild
Medie- och informationskunnighet
Länkstig

Göteborgs universitet värd för nationell konferens om medie- och informationskunnighet

Publicerad

Den 26-27 oktober hålls en stor konferens om medie- och informationskunnighet på Humanisten. Konferensen är ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen och samlar beslutsfattare och forskare från hela Sverige.

Pandemi, krig i Europa, beslut om Nato-anslutning och valår.  Desinformation, propaganda, övervakning, konspiratoriska teorier och påverkansaktioner tillhör vardagen samtidigt som förmågan att navigera i dagens digitaliserade medielandskap har blivit allt svårare. Behovet av ökad medie- och informationskunnighet (MIK) hos både medborgare och experter blir alltmer uppenbart.

– Det finns goda skäl att mana till kraftsamling kring MIK med tanke på utvecklingen i samhället. Nya förhållningssätt baserade på aktuell kunskap är en förutsättning för ett samhälle med aktiva, reflekterande och omdömesgilla medborgare. Frågan är brådskande ur ett demokratiperspektiv, säger Ulla Carlsson, Unescoprofessor i yttrandefrihet vid JMG, Göteborgs universitet.

Därför arrangerar Göteborgs universitet i samarbete med Västra Götalandsregionen en nationell MIK-konferens den 26-27 oktober i Göteborg. På Humanisten samlas landets beslutsfattare från flera sak- och politikområden tillsammans med forskare för att gemensamt hitta strategier som stärker den kunskap och de förmågor som krävs för att upprätthålla ett demokratiskt samhälle.

Västra Götaland i framkant

Att det är i Göteborg konferensen äger rum är ingen slump.

– Vår region är unik genom att vi under många år har jobbat brett med medie- och informationskunnighet och har många aktörer som arbetar med en av samtidens viktigaste frågor, säger Katti Hoflin, kulturchef i Västra Götalandsregionen.

Ulla Carlsson är tillsammans med Mats Jönsson, professor i filmvetenskap, GU, initiativtagare till konferensen.  Båda har länge arbetat med MIK-relaterade frågeställningar i såväl egen forskning som universitets tredje uppgift. Under det senaste decenniet har Ulla Carlsson på basis av aktuell forskning visat på behovet av en nationell politisk MIK-ram.

– Dagens komplexa medie- och kommunikationsmiljö innebär att MIK inte bara relaterar till utbildnings-, kultur- och mediepolitik utan också till områden som rör digitalisering, försvar, säkerhet och rättsväsende. Det ställer krav på politiska beslut, inte minst på prövning av skolans och bibliotekens roll samt den högre utbildningens kompetens och samhällsrelevans, säger Ulla Carlsson.

MIK-nätverk inom universitetet

Mats Jönsson är initiativtagare till GPS400 (Centrum för samverkande visuell forskning) där medie-och informationskunnighet ingår som en viktig fråga.

– Målet är att öka människors förmågor att läsa, tolka, förstå och arbeta med bilder och bildmedier. GPS400 ska fungera som en interdisciplinär expertresurs för audiovisuell forskning och pedagogik, vara en regional kompetenshöjare och en arena för samverkan, säger Mats Jönsson. 

GPS400 koordinerar också ett av GU:s ledning initierat MIK-nätverk i syfte att stärka forskning och utbildning med relevans för MIK inom universitetet.

Organisationer som medverkar vid konferensen är bland andra Svenska Unescorådet, universiteten i Göteborg, Uppsala, Umeå och Stockholm, The London School of Economics and Political Science, Högskolan i Borås, Sveriges forskningsinstitut RISE, Statens Medieråd, Myndigheten för press, radio och tv, Plattform Produktion, Backatorpsskolan, Svenska filminstitutet och Facebook. 

Inbjudna är särskilt berörda aktörer som politiker, chefer och strateger inom myndigheter med MIK-relaterade uppdrag eller forskare och praktiker inom området. Alla som är intresserade av eller arbetar med MIK-frågor kommer dock att kunna ta del av konferensens första dag, 26 oktober, via en livesändning. Den andra dagen kommer att filmas och göras tillgänglig i efterhand.

Kontakt:
Ulla Carlsson, Unescoprofessor i yttrandefrihet, medieutveckling och global politik. Tel: 0768-80 88 74, e-post: ulla.carlsson@gu.se

Katti Hoflin, kulturchef, Västra Götalandsregionen. Tel: 072 - 503 43 13, e-post: katti.hoflin@vgregion.se

Mats Jönsson, professor i filmvetenskap, Göteborgs universitet. Tel: 031-786 61 64, e-post: mats.jonsson@gu.se

Karolina Westling, projektledare för MIK-konferensen, Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet, Tel 031-786 53 34, e-post: karolina.westling@kultvet.gu.se

 

Fakta: Vad är MIK?

Medie- och informationskunnighet, MIK, omfattar kunskaper, förmågor och förhållningssätt som är nödvändiga för ett aktivt medborgarskap: för att var och en ska kunna ta till sig tillförlitlig information, bilda sig åsikter och göra sin röst hörd. MIK har ofta kommit att likställas med begreppen källkritik och källtillit, men begreppet är betydligt vidare än så. Det är ett område i utveckling, eftersom teknik och medieanvändning ständigt förändras.  
(Källa: Statens medieråd)