Länkstig

Forskarantologi undersöker hur människor påverkas av medvetna styrningsförsök

En ny forskarantologi undersöker styrning och människans formbarhet. Forskare från olika discipliner har tittat på hur försök att styra människors tankar, viljor och självbilder tas emot av dem som berörs – anställda, patienter och klienter i välfärdsorganisationer. Boken ska ses som ett inlägg i en pågående diskussion om hur styrning av individer bör förstås och undersökas.

– Studier inom denna genre tenderar att bygga på idén om människans formbarhet, men utan att faktiskt studera empiriskt hur styrningsförsök ”landar” hos dem som är föremål för styrningen, säger Cecilia Hansen Löfstrand, docent i sociologi.

Bild
Omslag till boken Transforming Subjectives

Tillsammans med Kerstin Jacobsson, professor i sociologi, är hon redaktör för antologin med titeln Transforming Subjectivity: Studies in Human Malleability in Contemporary Times.

Vi intresserar oss för frågan om hur formbara vi människor är i mötet med olika försök att förändra vår syn på oss själva, våra mål och våra strävanden.

– Vi undersöker hur människors självbild, tankar och känslor om sig själva påverkas – eller inte påverkas – av medvetna styrningsförsök. Vi intresserar oss för frågan om hur formbara vi människor är i mötet med olika försök att förändra vår syn på oss själva, våra mål och våra strävanden, förklarar Kerstin Jacobsson.

Några exempel på organisationer och yrkesgrupper som studeras i boken är anställda i polismyndigheten, Försäkringskassan och Socialtjänsten. Men det handlar också om olika typer av utbildningsinsatser riktade till medborgare och migranter.

De flesta kapitlen bygger på etnografiska studier, vilket möjliggör en mer komplex bild av människors formbarhet än den tidigare forskning vi tar spjärn emot.

– Vi menar att det är viktigt att studera hur människor formas och formar sig själva i det sociala sammanhanget, till exempel på en arbetsplats eller i en institution. Det gör att vi kan fånga både hur människor anpassar sig och hur de gör motstånd. De flesta kapitlen bygger på etnografiska studier, vilket möjliggör en mer komplex bild av människors formbarhet än den tidigare forskning vi tar spjärn emot, säger Cecilia Hansen Löfstrand.  

Redaktörerna menar att boken kan vara intressant för forskare inom sociologi, socialt arbete, företagsekonomi och management samt socialantropologi. Den kan också användas i undervisningen i dessa discipliner.

– Vi hoppas och tror dessutom att boken kan komma till användning inom olika professionsutbildningar eftersom vissa av bokens bidrag handlar om hur anställda i olika organisationer formas och bjuder motstånd mot styrningen, tillägger Cecilia Hansen Löfstrand.

Läs boken digitalt

Boken Transforming Subjectivity: Studies in Human Malleability in Contemporary Times är utgiven på Routledge och är fritt tillgänglig digitalt. Transforming Subjectivities | Studies in Human Malleability in Contemp (taylorfrancis.com)