Bild
Principen vid nässkiljeväggsoperation. Bilden är från professor Björn Petrusons bok ”Med kniven i näsan". Fotograf/Källa: Björn Petruson
Principen vid nässkiljeväggsoperation. Bilden är från professor Björn Petrusons bok ”Med kniven i näsan". Fotograf/Källa: Björn Petruson
Länkstig

Fler män än kvinnor opereras för nästäppa

Publicerad

70 procent av patienterna som genomgått operation på grund av kronisk nästäppa är nöjda. Men operationen genomförs betydligt oftare på manliga patienter. Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet, genomförd på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

”Kanske är det så att kvinnor inte söker hjälp för sin nästäppa i lika stor utsträckning som män”, säger Johan Hellgren, professor och överläkare.

Problem med nästäppa kan påverka livskvalitén på olika sätt. Bland annat nattetid med snarkningar, sömnrubbningar och påföljande trötthet. Det i sin tur påverkar livskvalitén på fritiden och förmågan att sköta skola och arbete. Men med så kallad septumkirurgi, eller nässkiljeväggsoperation, kan problemen ofta åtgärdas.

– Operationen är andningsförbättrande och innebär att vi rättar till nässkiljeväggen och skapar mer plats på den sidan som är trång. I samband med septumkirurgi opererar vi även relativt ofta näsmusslorna, för att skapa ytterligare utrymme för näsandning, säger Lars Pedersen, överläkare inom öron-näsa-hals, som disputerade med avhandlingen i februari 2023. (Läs mer om hans avhandling)

Avhandlingen är baserad på studier genomförda på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Bland annat inkluderades 6000 patienter från hela Sverige utifrån data från landets nationella kvalitetsregister som följer upp dessa patienter sedan 1997. Syftet med avhandlingen är att försöka hitta avgörande faktorer för ett förbättrat resultat efter operation.

– Detta är oftast patienter som är mitt i livet och man kan tänka sig att nästäppa ger utslag på hur mycket och bra man presterar. En bättre näsandning kan ha positiv effekt både vad gäller nattsömn, produktivitet i vardagen och syresättning i samband med fysisk aktivitet, säger Johan Hellgren, överläkare på Öron-Näsa-Hals på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och professor vid Göteborgs universitet.

Resultaten från studierna visar bland annat att 70 procent av patienterna som genomgått operation varit nöjda med resultatet. Resultaten från studierna visar också att högre ålder vid operation och inga oplanerade återbesök inom första månaden efter operation är gynnsamt för resultatet efter septumkirurgi.

– Det kanske viktigaste fyndet är att man skall hålla sig till att operera patienter som har en viss grad av nästäppa, måttlig eller svår, då dessa patienter är mer nöjda efter operationen, säger Johan Hellgren.

En sned nässkiljevägg kan vara medfödd eller uppstå till följd av trauma mot näsan. Avhandlingen visar att män är överrepresenterade i gruppen av patienter som opereras med septumkirurgi Sverige. Två av tre som opereras är män. Studien fann inte några skillnader mellan män och kvinnor gällande exempelvis ålder eller BMI inför operationen. Inte heller upptäcktes några skillnader i resultat efter operationen mellan kvinnor och män.

– Vi vet inte varför det är just fler män än kvinnor som genomgår operationen. Kanske är det så att kvinnor inte söker hjälp för sin nästäppa i lika stor utsträckning som män. En återkommande teori är att män utsätts för fler trauman mot ansiktet och näsan och därför behöver opereras i större utsträckning. En annan intressant teori som vi diskuterar är att kvinnors luftvägar skyddas av hormoner fram tills menopausen, vilket bland annat syns på ökningen av sömnapné hos kvinnor efter menopausen. Detta är dock en teori, och inget vedertaget, säger Johan Hellgren.

Patienter med dessa besvär kan bli hjälpta av operation:

 • Nästäppa som inte svarar på behandling med kortisonnässpray
 • Ofta mer besvär på en sida
 • Konstant nästäppa utan större årstidsvariation
 • Besvär som uppkommit efter trauma mot näsan
 • Ej sidoväxlande nästäppa
 • Ej nästäppa som kommer i samband med pollensäsong

Texten: publicerades först på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

  Fakta: näs-septumkirurgi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  Operationen är den vanligaste som görs på vuxna patienter inom specialiteten Öron-näs-halssjukdomar i narkos med flera tusen operationer årligen. Patienterna är i genomsnitt i 30-årsåldern. Det vanligaste är att patienter kommer på egenremiss eller remiss från vårdcentral eller privata vårdgivare.

  På Sahlgrenska Universitetssjukhuset som är inriktat på högspecialiserad vård görs ingreppet i dag i mindre omfattning då de flesta patienter i regionen opereras i primär Öron-Näsa-Hals specialistsjukvård i Göteborg och på länssjukhusen i övriga Västra götalandsregionen. Men Sahlgrenska Universitetssjukhuset genomför operationen regelbundet då sjukhuset utbildar nya Öron-Näsa-Hals-kirurger för regionens behov. Det är också Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitets som bedriver forskning på området i nationella samarbeten och inom Norden.