Bild
Jasmine Elliot, PhD student in Practical Philosphy
Länkstig

Filosof är observatör på FN:s klimatmöte i Glasgow

Jasmine Elliot är en av tre forskare från Göteborgs universitet som åker till Glasgow som observatör vid FN:s stora klimattoppmöte, COP26. Särskilt frågor om klimatfinansiering blir hennes fokus under förhandlingarna.

Under två veckor kommer representanter från hela världen att samlas i Skottland. En av många viktiga frågor som tas upp under toppmötet är framtida finansiering av klimatomställningen och stöd till fattiga länder.

Jasmine Elliott, doktorand i praktisk filosofi vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, är glad att hon blev utvald och får vara en av tusentals observatörer på toppmötet. Hon kommer att vara där under hela första veckan.

– Mitt främsta mål är att följa diskussionerna kring klimatfinansiering och sätta mig in i  vad det kan innebära för finansbranschen och för företag i allmänhet, säger Jasmine Elliott.

– Många av de frivilligorganisationer, NGO:s, som jag har studerat kommer till mötena. Det blir också spännande att se vad som händer när de förs samman.

Jasmine Elliott forskar om professionella rådgivares roll och ansvar när det gäller att underlätta etiskt affärsbeteende. Hon har ett särskilt intresse för de roller som företagsjurister och finansinstitutioner utgör och deras inverkan på frågor inom områden som affärskorruption, företag och mänskliga rättigheter och klimatförändringar.

Framtida hållbara finanser

Under en hel dag fokuserar mötesdelegaterna på frågor som rör hållbara finanser och då kommer Jasmine att vara en av de mer uppmärksamma observatörerna.

– Det ska bli väldigt intressant att följa deras diskussioner och se vilken typ av åtaganden som kommer att göras, säger hon.

Jasmine Elliot arbetar även med ett forskningsprojekt tillsammans med Åsa Löfgren, expert inom klimatekonomi. Där studerar de hur banker ser på sin roll i arbetet med att minska klimatutsläppen. Åsa Löfgren åker också till toppmötet, likaså deras kollega Sverker Jagers, professor i statsvetenskap. Han är föreståndare för universitetets tvärvetenskapliga Centrum för studier av kollektivt handlande, CeCAR, som både Jasmine och Åsa är knutna till.

Filosofer lyfter ansvarsfrågan

Varför är det viktigt att filosofer deltar i klimatdiskussionerna?

– Flera filosofer har gjort riktigt intressanta arbeten om klimatförändringar, vilket jag tror har påverkat den bredare diskussionen om till exempel ansvar för att mildra klimatförändringarna. Det är viktigt för filosofer att vara involverade i dessa sammanhang, både för att förstå hur filosofi införlivas i diskussionerna och för att hitta nya frågor att ta upp, säger Jasmine Elliott.

Hon tror att erfarenheterna under veckan i Glasgow blir givande för hennes arbete med doktorsavhandlingen.

– Jag är väldigt glad att jag får vara på COP och jag hoppas få nya idéer och vägledning i mina forskningsfrågor. Jag tror att mötesdagarna kommer att hjälpa mig att se nya kopplingar mellan min forskning och vad som behövs för ett mer etiskt affärsbeteende, särskilt i relation till klimatförändringar.

COP, Conference of the Parties, arrangeras denna gång av Storbritannien i samarbete med Italien. Det är den 26:e klimatkonferensen och den kommer att pågå till den 12 november.

Text: Monica Havström

COP26 och CeCAR

Läs mer om