Bild
vatten hälls ur vattenflaska
Foto: Mostphotos
Länkstig

En text som tar sig vatten över huvudet

Publicerad

Svenska språket är fyllt av idiom och ordspråk som innehåller ordet ”vatten” eller ord som har med vatten att göra. I Sverige går vi över ån efter vatten, vi häller vatten på en gås, orsakar stormar i vattenglas, är ute på djupt vatten, får vatten på vår kvarn och så vidare. Men har svenskan fler vattenrelaterade uttryck än något annat språk?

Bild
Emma Sköldberg
Emma Sköldberg, professor i svenska språket.
Foto: Staffan Melin

Kännetecknande för många språkliga uttryck är att de i regel inte kan tolkas bokstavligt, vilket kan göra dem svåra att förstå för någon som inte har det specifika språket som sitt modersmål.

– Om jag säger kunna något som ett rinnande vatten så har ju inte det med en vätska att göra utan det handlar om att kunna något perfekt – till exempel glosorna man försökt träna in. Även om man är jättebra på svenska är det inte säkert att man förstår ett sådant uttryck, säger Emma Sköldberg

Emma Sköldberg är professor i svenska språket. I sin avhandling ”Korten på borden. Innehålls- och uttrycksmässig variation hos svenska idiom” från 2004 kartlägger hon bruket av idiom i moderna svenska tidningstexter. Hon har sedan dess varit engagerad i en rad svenska ordboksprojekt och är sedan 2015 huvudredaktör för definitionsordboken Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO).

Vatten på en anka?

Vedertagna idiom och uttryck har oftast en fast form, som innebär att det inte går att byta ut ett ord hur som helst.

– Säger man att det rinner av någon som vatten på en ANKA så reagerar nog de flesta som känner till uttrycket och vet att det ska vara GÅS, även om det borde gå att ersätta gåsen med en annan fågel med liknande form. Antingen tror man att ordet har bytts ut för att personen inte känner till uttrycket, eller att det gjorts för att personen vill vitsa till det, vilket till exempel sker i reklamsammanhang.

Emma Sköldberg påpekar att många av uttrycken har med själva vätskan vatten att göra (blod är tjockare än vatten, ömsom vin ömsom vatten) medan andra har mer med hav, sjöar och andra vattendrag att göra (i de lugnaste vatten simmar de största/fulaste fiskarna, vara ute på djupt vatten, som fisken i vattnet, fiska i grumligt vatten, gå över ån efter vatten).

Mer eller mindre begripliga metaforer

Det finns också andra mer eller mindre fasta uttryck som inte innehåller själva ordet vatten, men som har med vatten att göra; exempelvis droppen som urholkar stenen, vara en droppe i havet, inte sitta i sjön, kasta pengarna i sjön, kasta yxan i sjön eller många bäckar små (gör en stor å).

Även om den här typen av uttryck utgör en utmaning när man ska lära sig ett nytt språk – dels för att förstå deras betydelse, dels för att de inte får varieras hur som helst – så baseras faktiskt många på en förhållandevis begriplig metafor.

– Många kan nog lista ut vad att gå genom eld och vatten för någon eller något avser. Eller vad det innebär att hålla näsan över vattenytan och att något breder ut sig som ringar på vattnet, säger Emma Sköldberg.

Uttryck från bondesamhället

Vissa av uttrycken är däremot mer kulturellt betingade och kräver en förkunskap för att man verkligen ska förstå den bakomliggande bilden.

– När det gäller ett uttryck som få vatten på sin kvarn är det en fördel att veta att det funnits vattenkvarnar och hur dessa fungerade. Precis som många andra uttryck baseras detta uttryck på det gamla bondesamhället.

Just kopplingar till det gamla bondesamhället eller uttryck som har sitt ursprung i Bibeln eller härrör från gamla fabler kan göra att yngre språkbrukare inte har lika lätt att förstå dem.

– Men här måste man skilja på aktiv och passiv kunskap, påpekar Emma. Även om de inte använder uttrycken själva så kan det mycket väl hända att de förstår vad de betyder!

Så hur är det då, är svenska språket som tycks ha ett så rikt utbud av uttryck, unikt i det avseendet?

– Att säga vilket språk som har flest är i princip omöjligt eftersom den här typen av uttryck är oräkneliga. Våra ordböcker innehåller många uttryck men knappast alla, säger Emma Sköldberg.

Att svenskan skulle ha fler just vattenrelaterade uttryck än andra språk är inte heller något Emma tror. Vatten-uttryck, som påminner om varandra, dyker upp i många språk. Det är inte bara i Sverige blodet är tjockare än vatten. Blood is thicker than water även i det engelsktalande språkområdet liksom blodet är tykkere end vand i Danmark. Och om någon undrar så kan man röra sig como pez en el agua (som fisken i vattnet) även på solsemestern i Spanien.

Andra språks uttryck

Utrymmet här räcker inte till för mer än att nämna några få vattenuttryck som finns i andra språk men inte i svenskan. Exempelvis om din väns skägg börjar brinna, häll då vatten på ditt eget, ett afrikanskt ordspråk som kanske har att göra med det där vi fått lära oss i samband med flygresor – att man ska rädda sig själv först, för att kunna rädda andra? Eller en skållad katt skyr även kallt vatten (a scalded cat fears even cold water), ett skotskt ordspråk som vill förmedla att den som är traumatiserad skyr allt som påminner om det den varit med om.

För att inte tala om det förmodligen mest kända vattenrelaterade uttrycket på engelska: It’s raining cats and dogs (spöregn) som mer är känt som exempel från skolans engelskundervisning än som något som används i dagligt tal av en engelsman.

Till sist: Glöm aldrig att den många brunnar gräver får inte gott vatten i alla! Vad det nu betyder.

Text: Johanna Hillgren

Vet du vad vattenuttrycken betyder?

Droppen urholkar stenen (ihärdighet ger så småningom resultat)

Kasta ut barnet med badvattnet (förkasta det goda med det onda)

Vara en droppe i havet (en förhållandevis liten delmängd, det vill säga ett otillräckligt bidrag)

Inte sitta i sjön (inte befinna sig i akuta svårigheter)

Kasta pengarna/något i sjön (slösa bort till ingen nytta)

Kasta yxan i sjön (ge upp sina ansträngningar)

Många bäckar små gör en stor å (av många små bidrag blir till slut något värdefullt. Ofta är andra halvan av uttrycket outtalad och underförstådd)

Gå genom eld och vatten för någon/något (uppoffra sig helt)

Hålla näsan över vattenytan (undgå att gå under)

Breda ut sig som ringar på vattnet (detta är en rak metafor för något som sprider sig vidare)

Få vatten på sin kvarn (få stöd för sin redan negativa uppfattning)

Ta sig vatten över huvudet (åta sig mer än man klarar av)

Blod är tjockare än vatten (släktingar står en närmare än andra)

Kunna något som ett rinnande vatten (kunna något perfekt, flytande)

Rinna av någon som vatten på en gås (vara utan verkan, personen påverkas inte av sådant som kritik)

Ömsom vin, ömsom vatten (både goda och dåliga inslag)

I de lugnaste vatten simmar de största/fulaste fiskarna (när man minst anar det kan det hända något anmärkningsvärt och ofta obehagligt)

Vara ute på djupt vatten (vara i en besvärlig situation)

Som fisken i vattnet (vara i sin rätta miljö, vilket ofta medför en känsla av trivsel och hemtamhet)

Fiska i grumligt vatten (försöka skaffa sig fördelar genom att utnyttja en förvirrad situation eller dylikt)

Gå över ån efter vatten (anstränga sig onödigt mycket)

Det har runnit mycket vatten under broarna (mycket har hänt som förändrat situationen)

Trampa vatten (stå still på samma plats, hålla sig flytande, ofta i väntan på bättre tider)

Kasta vatten (urinera)

Vara ute och segla (helt ha missuppfattat)

Vara ute på okänt vatten (röra sig inom ett område eller ämne som är helt obekant)