Bild
Länkstig

Centrum för Hälsa och Prestation sammanfattar 2021

Publicerad

Varje år publicerar CHP en rapport om året som gått. Rapporten för 2021 är nu färdigställd och innehåller information om centrets aktiviteter och resultat.

Trots ytterligare ett år med restriktioner kan Centrum för Hälsa och Prestation se tillbaka på ett i stort sett bra år för både vår forskning och andra aktiviteter kring samarbete och kommunikation. 

Utifrån ett forskningsperspektiv noterar vi en ökning i antalet vetenskapliga artiklar till 47 stycken, det näst bästa resultatet sedan CHP bildades. Till detta lägger vi också 3 doktorsavhandling och publicering av både bok och flera bokkapitel. 

Samarbete med GoCo har varit en fortsatt viktig del av såväl vår samverkan med olika aktörer som våra möjligheter att nå ut med vår forskning till nya målgrupper, speciellt genom den seminarieserie som hölls i september 2021 - GoCo Health Week.

I den bifogade rapporten finner ni en grundlig genomgång av våra aktiviteter och i våra länkar nedan även mer information i form av filmklipp och poddar som forskare från CHP har medverkat i under 2021.    

Om Centrum för Hälsa och Prestation

2017 etablerades CHP som en officiell centrumkonstruktion vid Göteborgs universitet.

CHP är ett samarbete mellan Utbildningsvetenskapliga fakulteten och Sahlgrenska akademin och inkluderar även värdorganisationen Institutionen för Kost- och idrottsvetenskap samt Institutionen för Medicin.