Göteborgs universitet

Samarbete

Läs om vårt samarbete med GoCo Health Innovation Arena.

Centrum för Hälsa och Prestation har ett väletablerat samarbete med det GoCo Health Innovation Arena. Under 2021 har CHP stöttat utvecklandet av en ny samarbetsplattform för Hälsa, Sport och Träning där flera föreläsningar och samtal  har arrangerats. I september genomfördes en vecka med fokus på området som innehåll deltagare från såväl akademi som näringsliv.  

I filmerna nedan ser du dessa samtal som berör samarbeten mellan industri och forskning, hur man kan mäta fysisk aktivitet och prestation med sensorer och wearables, samt en programpunkt särskilt dedikerad till fysisk aktivitet efter Covid-19.

Läs mer om GoCo Health Innovation City (goco.se)

Filmer

Video (35:55)
GoCo Studio Talks – Industry and research collaboration

During the first half of 2021, GoCo Arena has been bringing representatives from academia and industry together resulting in a new collaborative platform: Sports, Exercise and Health. September the 9th will be an important step in establishing the vision in their shared strategy.