Bild
Adam Ulfsbo står ombord på fartyg i Norra Ishavet.
Adam Ulfsbo hoppas kunna få fram en helhetsbild av tillståndet i hela Arktis. Årets resa blir hans sjunde längre expedition till Arktis. (Bilden är tagen på Ryderexpeditionen med Oden till Grönland, 2019).
Foto: Adam Ulfsbo
Länkstig

Adam Ulfsbo ska kartlägga outforskad del av Norra ishavet

Publicerad

I slutet av juli går forskaren Adam Ulfsbo ombord på isbrytaren Oden och åker till Norra ishavet för att bland annat undersöka havsförsurningens utbredning. I år ska expeditionen till ett tidigare nästan outforskat område mellan Grönland och Nordpolen.

– Området har historiskt varit otillgängligt på grund av tjock flerårsis som ansamlats i området, men nu håller det på att tunnas ut. Det är i princip en blank yta när det kommer till mätobservationer och vi hoppas fylla denna yta med råge, säger Adam Ulfsbo, forskare på institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet.

Ska undersöka havsförsurningens utbredning

Årets expedition med isbrytaren Oden utgör det svenska bidraget inom det internationella forskningsinitiativet Synoptic Arctic Survey (SAS) där ett tiotal länder kartlägger olika områden i ishavet under 2020 – 2022.

Adam Ulfsbo är forskningsledare för arbetspaketet ”Carbon and Tracer Chemistry”, där forskarna bland annat ska undersöka havsförsurningens utbredning och ackumulering av koldioxid orsakad av människans utsläpp.

Bild
Utsikt från isbrytaren Oden över isflak.
Forskning och miljöövervakning i och om Arktis blir allt viktigare för att förstå de globala, regionala och lokala effekterna av klimatförändringar och möjligheterna till anpassning. (Bilden är från Ryderexpeditionen 2019.)
Foto: Adam Ulfsbo

– Vi hoppas kunna få en tydlig bild av hur olika lösta kemiska ämnen fördelar sig i de olika vattenmassorna, varifrån de kommer och vart de är på väg. På så vis kan vi få en bättre förståelse för hur systemen reagerar på klimatförändringar, och hur fysiska, kemiska och biologiska störningar i en region kan spridas till en annan, säger Adam Ulfsbo.

Stora och snabba förändringar i Arktis klimat

Att följa utvecklingen i Arktis har stor betydelse för jordens klimat och miljö, eftersom Norra ishavet genomgår snabba, storskaliga förändringar i temperatur, havsis, färskvattentillförsel och kolets kretslopp – förändringar som alla påverkar det lokala och globala klimatet.

Arktis är också särskilt känsligt för havsförsurning, som har skadliga effekter på många former av marint liv och som kan påverka fiskbestånd och marina ekosystem i Arktis.

– Tillsammans med våra kollegor från de andra internationella expeditionerna inom SAS hoppas vi kunna få fram en helhetsbild av tillståndet i hela Arktis, säger Adam Ulfsbo.

Bild
Vattenhämtare ombord på isbrytaren Oden.
På expeditionen kommer forskarna att ta vattenprover från vattenhämtaren från ytan ner till 4000 m djup, från fartygets ytvattenintag, samt från borrade havsiskärnor. (Bilden är från Ryderexpeditionen 2019.)
Foto: Adam Ulfsbo

– Mätdata behövs även för att minska osäkerheten i de globala klimatmodellerna och det är av yttersta vikt att ha en gedigen baslinje att luta sig mot för att kunna följa utvecklingen.

10 veckor lång expedition

Årets resa blir den sjunde längre expeditionen till Arktis för Adam Ulfsbo. Isbrytaren Oden lättar ankar 26 juli och expeditionen är 10 veckor lång inklusive en dryg veckas karantän innan.

– Det är alltid lika spännande att åka norrut, och i år kanske ännu mer spännande eftersom vi ska till ett i stort sett outforskat område, säger Adam Ulfsbo.

Text: Annika Wall

Följ expeditionen

Följ expeditionen och Odens position på Polarforskningssekretariatets webbplats: https://www.polar.se/expeditioner/synoptic-arctic-survey-2021/.

Synoptic Arctic Survey (SAS) är ett internationellt forskningsinitiativ där ett tiotal länder kartlägger olika områden i ishavet under 2020 – 2022. SAS officiella webbplats: https://synopticarcticsurvey.w.uib.no/

Adam Ulfsbo har tidigare deltagit i till exempel MOSAiC-expedition med tyska forskningsisbrytaren Polarstern (2020) och Ryderexpeditionen med svenska isbrytaren Oden till Grönland (2019).