Bild
Länkstig

18 miljoner från Jubileumsklinikens Cancerfond

Publicerad

Cancerforskningen på Sahlgrenska akademin får drygt 18 miljoner i anslag från Jubileumsklinikens Cancerfond.

Årets medel fördelas på 31 olika projekt och 35 sökande forskare. Av de dryga 18 miljonerna går 1,9 miljoner till ”forskarmånader för kliniker”. Dessa pengar syftar till att underlätta för kliniskt aktiva personer att koncentrera sig på sin forskning.

Det är en mängd generösa givare som gör det möjligt för Jubileumsklinikens Cancerfond att stötta forskningen vid, eller i anslutning till, Jubileumskliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Jubileumskliniken är en av Sveriges största cancerkliniker med verksamhet på Sahlgrenska, Östra sjukhuset och Södra Älvsborgs sjukhus.

Den akademiska forskningen och vården vid Jubileumskliniken är en del av Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre.

35 forskare som får anslag

29 cancerforskare från Sahlgrenska akademin har tilldelats projektanslag.

Institutionen för kliniska vetenskaper:
Medicinsk strålningsvetenskap: Emma Aneheim, Peter Bernhardt, Anna Bäck, Tom Bäck, Eva Forssell-Aronsson, Kerstin Lagerstrand, Sture Lindegren, Maria Ljungberg, Caroline Olsson, Stig Palm, Niclas Pettersson, Johan Spetz och Anne Thilander Klang.
Onkologi: Malin Blomstrand, Cecilia Bull, Daniel Giglio, Andreas Hallqvist, Maria Hedelin, Khalil Helou, Marianne Jarfelt, Mia Johansson, Per Oswald Karlsson, Max Levin, Barbro Linderholm, Lars Ny, Toshima Parris och Linda Åkeflo.
Kirurgi: Karin Ekström.

Institutionen för Biomedicin:
Laboratoriemedicin: Pegah Johansson.

Fem cancerforskare, alla inom ämnesområdet onkologi, har fått tilldelning av medel till ”forskarmånader för kliniker”:
Sara Bjursten, Malin Blomstrand, Axel Nelson, Anna Nordenskjöld, Jan Nyman och Zhiyuan Zhao.

Här finns hela listan över projekten och forskarna som nu får medel från Jubileumsklinikens Cancerfond.