Göteborgs universitet
Bild
Länkstig

Studio 2 - Den lärande medborgaren: Om deltagande och kommunikation mellan experter och lekmän i ett vetenskaps- och teknikintensivt samhälle

Digital teknologi, media och internet används i ökande utsträckning i kommunikationen mellan experter och lekmän. Nya vetenskapliga rön och kontroverser kring vetenskaplig kunskap och dess användning görs också tillgängliga via medierna och skapar arenor för deltagande och diskussion av vad som utgör kunskap och expertis.

Exempel på genomförda forskningsprojekt