Göteborgs universitet
Bild
Foto: Mickes fotosida/MostPhotos
Länkstig

Studio 3 - Unga medborgare: Literacy och deltagande i nya mediaekologier

För uppväxande generationer innebär det globaliserade samhällets medieekologi en omfattande tillgång till miljöer för lärande, socialisation och identitetsformering. Familj, fritid, skola och medieaktiviteter ger unga medborgare rika möjligheter att engagera sig i aktuella frågor kring natur, samhälle, kultur och globala utmaningar. Man lever från tidiga år i en informationstät och kunskapsrik värld och lär genom att använda digitala resurser och teknologier för dokumentation, kommunikation och för att argumentera med kamrater och vuxna. Digitaliseringen och tillgången till information förändrar villkoren för skola och utbildning och kommer också att ändra vår syn på lärande och kunskap.

Exempel på genomförda forskningsprojekt