Göteborgs universitet
Bild
Länkstig

Studio 1 - Kunskap i förändring: Instruktion, interaktion och materialitet

I Studio 1 fokuseras frågor som rör kunskap i förändring med betoning på den teknologiska utvecklingen inom olika professionella domäner. Empiriska studier genomförs både inom universitetsbaserade professionsutbildningar och teknikintensiva yrkespraktiker.

Exempel på genomförda forskningsprojekt

Projektet syftar till att utveckla effektiva och säkra rutiner för behandling—med särskild tonvikt på interprofessionell kommunikation och utnyttjande av medicinsk bildteknik i hybridsalen. Studien kommer leda till ökad kunskap om hur bildinformation ska utvärderas genom att skapa kriterier för informationskvalitet vid bildstyrda behandlingar. Detta kommer att förbättra förmågan att optimera användningen av medicinsk avbildning när nya medicinska behandlingar och nya avbildningstekniker introduceras.

Mer information om forskningsprojektet

I Studio 1 genomförs två relaterade projekt om simulering med ett intresse för hur professionellt agerande kan tränas och bedömas i simulerade miljöer. Båda projekten anknyter till centrala pedagogiska frågor om bedömning av kunskap i handling och aktuell forskning om hur professionell kunskap utvecklas i och genom interaktion.

Mer information om forskningsprojekten

Projektet behandlar kunskapsutveckling inom expertgrupper och utförs genom samarbete mellan deltagare från Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten och forskning- och designnätverket Servo Stockholm Los Angeles. Projektet  är organiserat som en longitudinell studie. Där följs och dokumenteras servos innovation och forskningsprojekt i syfte att bättre förstå förutsättningarna för kunskapsutveckling.

Mer information om forskningsprojektet

Inom endodonti har användningen av kirurgiska mikroskop inte bara förenklat vissa procedurer. Det har även medfört grundläggande förändringar av hur behandling av rotkanalen genomförs och hur den kan förstås. Genom videokameror i mikroskopen får även studenterna helt nya möjlighet att följa dessa behandlingar. Syftet med projektet är att undersöka hur införandet av kirurgiska mikroskop förändrar villkoren för både undervisning och för endodonti som profession.

Mer information om forskningsprojektet

I projektet studeras hur utvecklingen av nya teknologier för visualisering utmanar befintlig expertis och kräver nya kriterier för tolkning och diagnos. I en studie av tomosyntes, som är en ny teknik för lungröntgen, visas hur ett specifikt utbildningsupplägg, som innefattar en kombination av teknologier, både kan användas för att utveckla kvalitetskriterier och för att öka novisers förmåga att detektera pulmonära noduler till samma nivå som erfarna radiologer. Resultaten visar även hur upplägget synliggör radiologisk expertis och hur denna är knuten till disciplinär kunskap.

Mer information om forskningsprojektet