Göteborgs universitet
Bild
Länkstig

Studio 1 - Kunskap i förändring: Instruktion, interaktion och materialitet

I Studio 1 fokuseras frågor som rör kunskap i förändring med betoning på den teknologiska utvecklingen inom olika professionella domäner. Empiriska studier genomförs både inom universitetsbaserade professionsutbildningar och teknikintensiva yrkespraktiker.

Exempel på genomförda forskningsprojekt