Länkstig

Ny ledning för verksamheten på Jonsereds herrgård

Publicerad

Göteborgs universitet bör ta en större plats som tydlig intellektuell motor i samhället. Det menar Lena Ulrika Rudeke som sedan 1 september 2018 är ny verksamhets- och programansvarig på Jonsereds herrgård.

Bild
Foto av Lena Ulrika Rudeke
Foto: Johan Wingborg

Göteborgs universitet bör ta en större plats som tydlig intellektuell motor i samhället. Det menar Lena Ulrika Rudeke som sedan 1 september 2018 är ny verksamhets- och programansvarig på Jonsereds herrgård. Bland utmaningarna finns själva byggnaden som både bör bejakas i all sin prakt och göras välkomnande för nya grupper av besökare. GU Journalen har intervjuat henne.

Erfarenhet av Jonsereds herrgård har Lena Ulrika Rudeke sedan tidigare, i programråd, som föreläsare och som samtalsmoderator. Hennes uppgift nu är att utveckla verksamheten, inte minst seminarierna.

– Det tar tid för forskning att få genomslag i den allmänna debatten, påpekar Lena Ulrika Rudeke. Ibland kan samhället reagera så sent på ett resultat att forskarna redan hunnit ompröva det och istället vill föreslå en annan åtgärd. Det blir som att spela på en boll som redan studsat ut.

– En viktig uppgift för Jonsereds herrgård är därför att placera sig mitt i den pågående forskningen och den ständigt omprövande samhällsanalysen och fånga bollarna i farten.

Inte minst ska herrgården fungera som ett mötesrum för aktörer som annars inte träffas men som har frågor till varandra.

– Det handlar om att skapa ett tvärdrag mellan företrädare för forskning, utbildning, politik, näringsliv, förvaltning och kulturliv. För att få det att fungera arbetar vi tillsammans med en mängd olika aktörer som Folkuniversitetet, Chalmers, Göteborgs stad, näringsliv, förlag och andra.

Lena Ulrika Rudeke har tjugo års erfarenhet av offentliga samtal. Senast kommer hon från Göteborgs Stadsteater där hon tillsammans med Sewilius Berg varit curator för olika seminarieprogram. Med honom byggde hon också upp och drev föreläsningsverksamhet vid ABF i sjutton år.

Hennes erfarenheter inbegriper otaliga uppdrag för alltifrån Göteborgs Stads kulturförvaltning och stadsbyggnadskontor till kulturinstitutioner och medier, som exempelvis nyhetstidningen Feministiskt Perspektiv som hon är medgrundare av.

Seminarierna på Jonsereds herrgård är inte offentliga, betonar Lena Ulrika Rudeke, men den som har intresse av att delta är välkommen att höra av sig.

– Det handlar om förutsättningslösa diskussioner med möjlighet att problematisera och grotta ner sig, hitta brytpunkter, tänka nytt och experimentera. Det gäller att komma bort från skrivbordsskapandet och tillbaka till dialogen, som i bästa fall innehåller en kombination av kvalitet och avslappning samt en anspråksfullhet, som är något annat än det prestigefyllda.

– Samtalen ska gräva och undersöka, kika runt hörnet men också skilja ut sig gentemot den ordinarie seminariekultur som finns vid universitetet.

Själva villan, uppförd på 1860-talet av fabrikören William Gibson, är både en tillgång och en utmaning, menar Lena Ulrika Rudeke.

– Herrgården, en i grunden pompös byggnad, med en historia av exkludering, måste betraktas ur universitets ambition när det gäller breddat deltagande, demokrati och jämlikhet. Det gäller att få olika sorters människor att trivas och känna gemenskap där. Det innebär att huset ibland behöver bejakas i all sin prakt, ibland istället fungera som något att ta spjärn emot i det akademiska samtal som förs.

Inte bara de så kallade Jonseredsseminarierna ska utvecklas, utan också de öppna evenemangen och sättet att arbeta kring dem.

– Ett intellektuellt centrum kan aldrig leva isolerat, det måste förankras både internt och externt, förklarar Lena Ulrika Rudeke. Herrgården ligger ju, om än aldrig så underskönt lantligt, en bit bort från både Göteborg och centrala Partille. Men det geografiska avståndet får aldrig bli mentalt. Ett helhetstänkande måste stå i centrum.

Om Lena Ulrika Rudeke

Arbetar som: Verksamhets- och programansvarig på Jonsereds herrgård.
Bakgrund: Curator vid Göteborgs Stadsteater. Tillsammans med Sewilius Berg byggde hon upp och drev föreläsningsverksamheten vid ABF. Hon har arbetat för Göteborgs Stads kulturförvaltning, som gästlärare vid Göteborgs universitet, och med otaliga uppdrag i sammanhang som Nationella sekretariatet för genusforskning, Värdslitteraturhuset, Tidskriftsverkstaden i Väst, Göteborgs konsthall, Kultur i Halland, museer, kulturhus, mässor och festivaler.

Intervjuad i GU Journalen 6-2018
Foto: Johan Wingborg