University of Gothenburg
Image
Göteborgs universitets flagga
Breadcrumb

Organisation och medarbetare

Göteborgs universitets verksamhet på Jonsereds herrgård bedrivs på rektors uppdrag. Verksamheten leds av en kollegialt sammansatt styrgrupp, tillsatt av rektor.

Ledning, förankring och utveckling

Styrgrupp

Göteborgs universitets verksamhet vid Jonsereds herrgård leds av en kollegialt sammansatt styrgrupp, tillsatt av rektor. Styrgruppens uppgift är att på ett övergripande plan staka ut vägen för verksamhetens utveckling, och att stärka relationen mellan verksamheten och universitetets fakulteter. Ledamöterna representerar olika vetenskapsområden samt universitetets studenter och omvärld.

Operativ organisation

Verksamhetens operativa organisation är ett kraftfullt nav för ett myller av samverkan. Erfarna medarbetare driver utvecklingen framåt i nära dialog med såväl intern samverkan och sakkunniga vid fakulteter, institutioner och centrumbildningar, som extern samverkan. Sakkunniga och samverkanspartner växlar med satsningars ämnesinriktning, och fungerar som ett flexibelt, varierat, ej sammanfört programråd till verksamheten. Med detta dynamiska upplägg kan den akademiska verksamheten hålla bredd, spets och aktualitet samt svara mot samarbetspartners behov. 

Verksamheten är administrativt placerad vid Kommunikationsenheten på Gemensamma förvaltningen. Verksamheten rapporteras årligen direkt till rektor.

Styrgrupp

 • Ola Sigurdson, Humanistiska fakulteten, ordförande
 • Ann-Sofie Axelsson, Chalmers tekniska högskola
 • Stig-Olov Blixt, Folkuniversitetet
 • Petra Frank, Konstnärliga fakulteten
 • Fredrik Fällman, Humanistiska fakulteten
 • Anna Gordh, Sahlgrenska akademin
 • Elisabeth Jönsson Bergman, Naturvetenskapliga fakulteten
 • Fredrika Lagergren Wahlin, Utbildningsvetenskapliga fakulteten
 • Torbjörn Lundh, vicerektor för samverkan och nyttiggörande
 • Cecilia Magnusson Sporre, Utbildningsvetenskapliga fakulteten
 • Anders Sandoff, Handelshögskolan
 • Håkan Thörn, Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Studentrepresentant

Adjungerade

 • Pauli Kortteinen, vicerektor för utbildning, övergripande ansvarig för GU:s bärande roll inom Unesco Litteraturstaden Göteborg 

 • Ida Northfell, enhetschef Kommunikationsenheten

 • Personal, Jonsereds herrgård

Resultat 2021

Under 2021 samverkade Jonseredsverksamheten med 50 organisationer och hade deltagare från mer än 180 organisationer. Sex av universitetets åtta fakulteter var representerade av deltagare från samtliga eller merparten av sina institutioner.