Bild
Stig-Olov Blixt, rektor för Folkuniversitetet Väst
Foto: Harald Nilsson
Länkstig

Med vetenskapen på folkbildningsscenen

Publicerad

En av Jonsereds herrgårds bärande grenar handlar om folkbildning. Därför har man sedan länge ett väl rotat samarbete med Folkuniversitetet. Nu har samarbetet stärkts och ett avtal upprättats mellan de båda aktörerna.

En av Jonsereds herrgårds bärande grenar handlar om folkbildning. Därför har man sedan länge ett väl rotat samarbete med Folkuniversitetet. Nu har samarbetet stärkts och ett avtal upprättats mellan de båda aktörerna. Under 2019 sjösattes den så kallade Tvåspårsmodellen.

Tvåspårsmodellen innebär en ännu starkare betoning på akademisk forskning i samverkan med folkbildning.
– Folkuniversitetet har samverkat med Jonsereds herrgård under många år. I och med vårt avtal har samarbetet nu blivit mer systematiserat och vi kommer att nå ut ännu bredare än tidigare, säger Stig-Olov Blixt, rektor på Folkuniversitetet.

I de avgränsade Jonseredsseminarierna ute på herrgården träffas som bekant mindre grupper med människor utifrån olika forskningsområden, verksamheter och perspektiv för att diskutera angelägna frågor som ligger i tiden.
I Tvåspårsmodellen flyttar det akademiska samtalet vidare, och ut till publika scener och platser. Genom att låta seminarieserier i Jonsered och föreläsningar för allmänheten vävas samman och löpa parallellt åstadkoms en ny, helt unik korsbefruktning.
– Jag känner inte till någon annan verksamhet som fungerar på det sättet, som kombinerar mer personliga möten med öppna arrangemang, säger Stig-Olov Blixt. Det vinnande konceptet har varit att satsa på aktuella ämnen, sådant som just nu diskuteras i samhället och som lockar en bred publik.

På Kvartersscenen 2Lång kan allmänheten ta del av ett första resultat av detta utökade samarbete, i satsningen "Forskaren som aktivist". Och precis som i seriens tillhörande seminarier på Jonsereds herrgård, handlar det om vetenskap och samhällsengagemang. Kvällarna bjuder på djupintervju med en forskare under ungefär en timme, sedan följer diskussion med publiken, och slutligen musik från intervjupersonens egen spellista.  
– Forskarens personliga engagemang är annars något vi ofta missar att lyfta fram i våra föreläsningar och andra arrangemang. Just ett starkt engagemang eller djupt intresse är spännande att ta del av, inte minst för en ung publik.

Stig-Olov Blixt har varit ledamot av Jonsereds herrgårds styrgrupp i sju år. Och genom det samverkansavtal som under 2019 har upprättats mellan parterna ser han en logisk fortsättning på det samarbete kring folkbildning som funnits sedan tidigare.    
– Folkuniversitetet är instiftat av Göteborgs universitet, just med uppdraget att föra ut forskningsinformation och folkbildning till allmänheten i västra Sverige. Jonsereds herrgård är en viktig samverkanspartner i det arbetet, säger Stig-Olov Blixt.
Han ser med stor tillförsikt på hur hur samarbetet mellan Folkuniversitetet och Jonsereds herrgård inte bara leder till gemensamma arrangemang, utan även inspirerar vidare:
– Mycket av det vi i övrigt gör, tillsammans med forskare från Göteborgs universitet, har vi fått tips och idéer till genom samverkan med Jonseredsverksamheten.

Som exempel på inspirationskraften i denna samverkan lyfter Stig-Olov Blixt fram "After Work med forskare" – en serie föreläsningar som Folkuniversitetet organiserar tillsammans med Samhällsvetenskapliga fakulteten och Pustervik. Så även samtalsserien "Inside the Box", där Folkuniversitetet samverkar med Världskulturmuseet och universitetets Centrum för kritiska kulturarvsstudier.
Stig-Olov Blixt tycker sig se ett tydligt ökat intresse hos allmänheten vad det gäller studiecirklar, forskningsföreläsningar och vetenskap.
 – Det handlar inte bara om att människor vill lära sig mer om olika forskningsområden, utan om behovet av att träffas och uppleva något tillsammans. Allt kan inte göras via nätet.
                    
                                              Eva Lundgren


Område
Evenemang