Länkstig

Marie Lowrie

Ceremonimästare

Sektionen för redaktionellt innehåll, evenemang och studentkommunikation
Besöksadress
Erik dahlbergsgatan 11b
41126 Göteborg
Rumsnummer
514
Postadress
Box 100
40530 Göteborg

Om Marie Lowrie

T.f. programsamordnare, uppdrag att stötta verksamheten Jonsereds herrgård sedan september 2021.

Ceremonimästare, verksamhetsansvarig projektledare för Akademiska högtider sen 2007, universitetets gemensamma högtider och tillställningar, officiella besök och protokollära frågor.

Verksamhetsutveckling, uppföljning, budget och arbetsledning samt ansvar för kulturarvet kring högtiderna, kvalitetssäkring, nätverk och relationsvård.

Strategiskt och operativt stöd för Göteborgs universitets ledning gällande protokollära frågor, högtider och besök samt strategiskt och operativt arbete i externa nätverk och med samverkanspartners.

Gruppledare för verksamheterna Akademiska högtider, Populärvetenskapliga evenemang, Jonsereds Herrgårdsseminarieverksamhet, Nationell studentrekrytering samt Alumnverksamheten med ett tiotal medarbetare mellan åren 2013-2017.

Projektledare vid Nationella sekretariatet för genusforskning med digital kommunikation, samverkan och utåtriktat informationsarbete mellan åren 2000-2007.