Bild
Bild från Vulcis arkeologiska park
Bild från Vulcis arkeologiska park
Foto: Robin Iversen Rönnlund
Länkstig

Understanding Urban Identities (UUI) from the Bronze Age to the Roman time. The case of Vulci in the context of southern Etruria

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

Projektets syfte är att skapa ny förståelse för processerna som ligger bakom södra Etruriens urbanisering från bronsåldern till romersk tid. Projektet fokuserar på den antika staden Vulci i den norra delen av regionen Lazio. Forskargruppens tvärvetenskapliga kompetens ger ett diakroniskt perspektiv på den dynamiska relationen mellan kontinuitet och utveckling i tidiga urbana miljöer och i frågor kring individers och gruppers identitetsskapande. Just nu arbetar forskarteamet med att skapa ett större projekt som kommer att inkludera studier av data från pågående forskning och publicerat material från tidigare fältarbete i trakten.

Fältarbetet i Vulci

Hösten 2018 påbörjade forskare från Institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet i nära samarbete med Vulcis arkeologiska och naturalistiska park (Parco Archeologico Naturalistico di Vulci) och den lokala antikvariska myndigheten (Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale) ett forskningsprojekt som syftar till att skapa en ny förståelse av Vulcis tidiga historia.

Projektets första steg bestod av geofysiska undersökningar som genomfördes i samarbete med Stephen Kay och Elena Pomar från The British School at Rome. Undersökningarnas resultat har ökat vår förståelse av området och har använts för att välja ut platsen för det arkeologiska fältarbete som inleddes sommaren 2022. Utgrävningen i Vulci syftar till att undersöka ett område som ligger på den östra delen av platån mellan den östra stadsporten och den så kallade akropolen. Området ligger nära platåns kant och ser över floden Fioras dal, den monumentala bron (Ponte Rotto) samt över en stor del av de etruskiska nekropolerna ovanför floden. 2022 års utgrävning kunde framgångsrikt genomföras bland annat tack vare en mycket uppskattad insats av de studenter som deltog i institutionens arkeologiska fältkurs (AN1076) arrangerad av ämnet Antikens kultur och samhällsliv.

I juni 2023 kunde vi, tack vare det generösa stödet från Enbom Donationsfond, genomföra en andra utgrävning. Denna gång, tillsammans med studenterna från AN1076-fältkursen, hade vi också ett mycket uppskattat team av äldre studenter från 2022-säsongen med på grävningen.

Vi kunde utöka utgrävningsområdet avsevärt och frilägga den östra delen av en lång byggnad med två rum. Vi kan ännu inte helt förstå sambandet mellan de cirkulära stenplattformar som upptäcktes 2022 och den närliggande byggnaden, men de verkar samtida och uppvisar liknande mönster när det gäller det material och de sammanhang som dokumenterats i dem. Vi tror att vi har hittat ett område där betydande kultisk aktivitet ägde rum före den romerska erövringen av den etruskiska staden Vulci.

Följ oss på Instagram uui_gu_vulci

Nästa och tredje utgrävningen kommer att gå av stapel I juni 2024.

Bild
Arkeologisk utgrävning i Vulci
Arkeologiska utgrävningar i Vulci 2022.
Foto: Kristian Göransson

Om Vulci

Vulci (på etruskiska Velch/Velc[a]l-, latinska Vulci, gammalgrekiska Ólkion) var en stor etruskisk stad i mellersta Italien. Den arkeologiska siten ligger vid floden Fiora nära Montalto di Castro i Viterbos provins. Vulci är en unikt stratifierad stad som inkluderar bronsålder, järnålder, etruskiska, romerska samt medeltida arkeologiska spår utan moderna strukturer ovanför. Den etruskiska staden var över 100 hektar stor. Att döma av den stora mängden gravar från området runt omkring boplatsen var Vulci en stor stad.

Vulci var en mäktig etruskisk stad mellan 700- och 300-talet f.v.t. Den fick sin rikedom av produktionen samt handel med eftertraktade varor. Vulcis geopolitiska inflytande blev mindre viktigt i slutet av 300-talet f.v.t. på grund av den romerska expansionen i området. Den romerske konsuln Tiberius Coruncanius besegrade Vulci 280 f.v.t. Staden blev sedan ett romerskt municipium (stad) 90 f.v.t. Arkeologin visar att Vulci var befolkad fram till ca 400 v.t.

Publikationer

Kay, S., Sabatini, S., Pomar, E., Göransson, K. 2021, Revisiting Vulci: New Data from a Geophysical Investigation in the Urban Area. ArcheoSciences 45(1), 83-76.

Sabatini, S., Göransson, K., Gustavsson, A., Kay, S., Pomar, E., Selsvold, I., Webb, L. 2021, History and archaeology at Vulci: old evidence and new data from a geophysical investigation in the urban area. Bollettino di Archeologia Online 3/2021- Anno XII, 5-33.

Sabatini, S., Kay, S., Pomar, E., Göransson, K. 2021 Geophysical Survey Vulci (Comune di Montalto di Castro, Provincia di Viterbo, Regione Lazio). Paper of the British School at Rome 89, 353-357.

Projektdeltagare vid Institutionen för historiska studier

Serena Sabatini (forskare och projektledare), Kristian Göransson (Universitetslektor), Irene Selsvold (Post-doc), Lewis Webb (Post-doc) och Anna Gustavsson (doktorand). 

Tillkännagivande

Vi vill varmt tacka följande organisationer för deras värdefulla stöd:

 • Helge Ax:son Johnsons Stiftelse
 • Wilhelm & Martina Lundgrens Vetenskapsfond
  The British School at Rome
  Stiftelsen Harald och Tonny Hagendahls minnesfond
 • Magnus Bergvalls Stiftelse
 • Enbom Donationsfond
 • Fondazione Famiglia Rausing
 • Parco Archeologico Naturalistico di Vulci
 • Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale
 • Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet
 • Svenska Institutet i Rom

GU:s projekt utvecklades som ett självständigt forskningsprogram ur ett tidigare samarbete med Duke University och Prof. Maurizio Forte