Bild
Bild från Vulcis arkeologiska park
Bild från Vulcis arkeologiska park
Foto: Robin Iversen Rönnlund
Länkstig

Understanding Urban Identities (UUI) from the Bronze Age to the Roman time. The case of Vulci in the context of southern Etruria

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

Projektets syfte är att skapa ny förståelse av processerna som ligger bakom södra Etruriens urbanisering från bronsåldern till romersk tid. Projektens fokus är staden Vulci. Forskningsgruppens tvärvetenskapliga karaktär kommer att garantera ett diakroniskt perspektiv i studien av den dynamiska relationen mellan kontinuitet och utveckling i tidiga urbana miljöer och i frågor kring individers och gruppers identitetsskapande.
Just nu arbetar forskningsteamet med att skapa ett omfattande projekt som kommer att inkludera studier av data från pågående forskning och publicerat material från tidigare fältarbete i trakten.

Hösten 2018 påbörjade forskare från Institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet i nära samarbete med Vulcis arkeologiska och naturalistiska park (Parco Archeologico Naturalistico di Vulci) och det lokala motsvarande riksantikvarieämbetet (Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale) ett forskningsprogram som syftar till att skapa en ny förståelse av Vulcis tidiga historia.

Programmet första steg (fältarbete i Vulci 2019) finansierades av Helge Ax:son Johnsons Stiftelse. Den andra säsongen (fältarbete i Vulci 2020) finanserades av Magnus Bergvalls Stiftelse. Den tredje säsongen (fältarbete i Vulci 2021) finanserades av Fondazione Famiglia Rausing.

Staden Vulci

Vulci (på etruskiska Velch/Velc[a]l-, latinska Vulci, gammal grekiska Ólkion) var en stor etruskisk stad i mellersta Italien. Det arkeologiska siten ligger vid floden Fiora nära Montalto di Castro i Viterbos provins. Vulci är en unikt stratifierad stad som inkluderar bronsålder, järnålder, etruskiska, romerska samt medeltidens arkeologiska spår utan moderna strukturer ovanför. Den etruskiska staden var över 100 hektar. Att döma av den stora mängden gravar från området runt omkring boplatsen var Vulci en stor stad.

Vulci var en mäktig etruskisk stad mellan 700- och c. 300-talet f.v.t. Den fick sin rikedom av produktionen samt handel av eftertraktade varor. Vulcis geopolitiska inflytande blev mindre viktigt i slutet av 300-talet f.v.t. på grund av den romerska expansionen. Den romerska konsuln Tiberius Coruncanius besegrade Vulci 280 f.v.t. Staden blev sedan ett romerskt municipium (stad) 90 f.v.t. Arkeologin visar att Vulci var befolkad fram till c. 400 v.t.

Fältarbetet i Vulci

Fältarbetet i Vulci syftar till att undersöka ett område som ligger på den östra delen av platån mellan den östra stadsporten och den så kallade akropolen, strax öster om Mithraeum (se karta 1). Området ligger nära platåns kant och ser över floden Fioras dal, den monumentala bron (Ponte Rotto) samt över en stor del av de etruskiska nekropolerna ovanför floden.

Bild
Projektets deltagare i 2019 års fältarbete (från vänster: Elena, Stephen, Serena, Kristian, Lewis och Irene)
Projektets deltagare i 2019 års fältarbete (från vänster: Elena, Stephen, Serena, Kristian, Lewis och Irene)
Foto: Serena Sabatini

Första årets fältarbetet bestod av en geofysisk undersökning av ett c. 0.5 hektar stort område. Undersökningen kombinerade magnetometrin (med en Bartington Dual Grad 601-2) och ground-penetrating radar (GSSI 400 MHz).

Andra året undersökte vi ett större området (c. 1.6 hektar) omringande den som utforskades 2019. Undersökningen genomfördes med ground-penetrating radar (GSSI 400 MHz). Under tredje säsongen undersökte vi ett område utanför platån, på utsidan av den östra stadsporten. Alla undersökningar genomfördes av Stephen Kay and Elena Pomar från The British School at Rome. Undersökningarnas resultat ska hjälpa till att utveckla en bättre förståelse av området och ska användas för att definiera framtidens fältarbete.

Publikationer

Kay, S., Sabatini, S., Pomar, E., Göransson, K. 2021, Revisiting Vulci: New Data from a Geophysical Investigation in the Urban Area. ArcheoSciences 45(1), 83-76.

Sabatini, S., Göransson, K., Gustavsson, A., Kay, S., Pomar, E., Selsvold, I., Webb, L. 2021, History and archaeology at Vulci: old evidence and new data from a geophysical investigation in the urban area. Bollettino di Archeologia Online 3/2021- Anno XII, 5-33.

Sabatini, S., Kay, S., Pomar, E., Göransson, K. 2021 Geophysical Survey Vulci (Comune di Montalto di Castro, Provincia di Viterbo, Regione Lazio). Paper of the British School at Rome 89, 353-357.

Projektdeltagare vid institutionen för historiska studier

Sabatini, Serena (projekledare), Göransson, Kristian (Universitetslektor), Gustavsson, Anna (doktorand) Selsvold, Irene (Post-doc), Webb, Lewis (Post-doc)

Tillkännagivande

Vi vill varmt tacka följande organisationer för deras värdefulla stöd:
• Helge Ax:son Johnsons Stiftelse

• Magnus Bergvalls Stiftelse
• Fondazione Famiglia Rausing

• Parco Archeologico Naturalistico di Vulci
• Svenska Institutet i Rom
• The British School at Rome

• Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale
• Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma, la provincia di    Viterbo e L’Etruria Meridionale
• Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet

GU:s projekt utvecklades som ett självständigt forskningsprogram ur ett tidigare samarbete med Duke University och Prof. Maurizio Forte