Bild
Utsikt över Apollons helgedom i Kyrene
Utsikt över Apollons helgedom i Kyrene
Foto: Kristian Göransson
Länkstig

Kontakt och konflikt: Grekerna i antikens Cyrenaika

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2020 - 2023
Projektägare
Svenska Institutet i Athen

Finansiär
Riksbankens Jubileumsfond

Kort beskrivning

Under 600 år fanns en blomstrande grekisk kultur i dagens östra Libyen. Området dominerades av Kyrene, en grekisk koloni grundad på 600-talet f.Kr., som i sin tur grundade flera grekiska städer i denna del av Nordafrika kallad Cyrenaika. Projektet analyserar de kombinerade historiska och arkeologiska källorna rörande området under antiken. Särskilt undersöks de nätverk genom vilka Cyrenaika var förbundet med den övriga grekiska världen inom såväl handel och ekonomi som religion och kultur i vid bemärkelse. Den grekiska närvaron i Cyrenaika präglades av både kontakt och konflikt med de libyer bodde där. När dagens oroliga situation i landet gör att inga arkeologiska projekt är aktiva och fornminnen hotas av förstörelse och plundring är det särskilt angeläget att lyfta fram det värdefulla kulturarv som det grekiska Cyrenaika utgör.