Bild
Området för forskningsprojektet. Det cypriska kärlet från omkring 1200 f.v.t. kommer från de svenska utgrävningarna på Hala Sultan Tekke.
Foto: Peter M. Fischer
Länkstig

Undergången av bronsålderskulturerna I östra Medelhavet: Sjöfolken på Cypern?

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
7.680.000 SEK
Projekttid
2016 - 2021
Projektägare
Institutionen för historiska studier

Kort beskrivning

Projektets syfte är analysen av orsakerna till nedgången av de sofistikerade bronsålderskulturerna i östra medelhavsområdet omkring 1200 f.v.t. Hypoteser som försöker förklara slutet av den första internationella perioden i mänsklighetens historia, dvs. den sena bronsåldern, inkluderar uppkomsten av ”Sjöfolken” och deras migration åt sydost. Detta fenomen kan vara resultatet av ett försämrat klimat efterföljt av hungersnöd men flera andra faktorer spelar in. Bland dessa bör förekomsten av revolter, epidemier, ökat mobilitet och ekonomiska motif undersökas. Cypern som had en central roll med avseende till handel och interkulturella kommunikationer under denna period har valts som fallstudie.

För mer utförlig information, se International website.