Länkstig

Arkeologisk praktik och teori

Program
H2APT
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)

Kort om programmet

Programmet har tagits fram i samarbete med Riksantikvarieämbetets undersökningsverksamhet (UV) och är en utbildning för dig som är intresserad av forskning rörande relationen mellan arkeologisk teori och praktik, eller som siktar på en framtida yrkeskarriär inom kulturarvssektorn, och då primärt inom den arkeologiska fältverksamheten.

Om utbildningen

Under utbildningen lär du dig den arkeologiska kulturmiljövårdspraktikens, fältverksamhetens och uppdragsarkeologins historia och utveckling, samt de regelverk och den organisation som i dagsläget utgör ramverket för uppdragsarkeologin. Vidare lär du dig bland annat att arbeta med digital fältdokumentation och Geografiska informationssystem (GIS). Den som följer den 2-åriga studiegången mot Masterexamen genomför även ett praktikprojekt kopplad till någon extern eller intern kulturarvsverksamhet.

Programmet avslutas med ett självständigt examensarbete där du själv väljer att fördjupa dig inom något eller några av programmets tematiska delar.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till programmet krävs Kandidatexamen (180 hp), eller motsvarande, inom huvudområdet Arkeologi (90 hp), alternativt Fil. Kand. examen (120 p) med ämnet Arkeologi som huvudämne (60 p) (enligt kursplaner gällande till 2007-06-30).

Efter studierna

Programmet är en både forskningsförberedande och yrkesförberedande utbildning. Du har efter programmet en vidgad kunskap om relationen mellan, och kombinationen av, arkeologins praktiska, metodologiska och teoretiska delar. Du är efter utbildningen väl förberedd att hantera arkeologins praktik och teori antingen på en forskarutbildning eller genom att arbeta inom den arkeologiska fält- och förmedlingsverksamheten.

Så är det att plugga

Undervisningen

Lokaler

Du hittar Institutionen för historiska studier i Humanistens lokaler på Renströmsgatan 6. Vår personal sitter på plan 5 och 6.