Göteborgs universitet

Social hållbarhet

Plattformen för social hållbarhet (SSP) vid juridiska institutionen är en miljö för forskare som intresserar sig för att utveckla och främja perspektivet social hållbarhet i juridisk forskning, utbildning och samverkan. I linje med institutionens övergripande strategiska mål strävar SSP efter att vara en samhällsutmaningsdriven komplett akademisk miljö.

För att främja forskning i juridik och social hållbarhet har plattformen initierat ett brett spektrum av innovativa projekt och aktiviteter. Bland dessa spelar Rättspraktiken, Sveriges första law clinic, en nyckelroll. Genom Rättspraktiken har SSP en unik potential att initiera forskning och utbildning i dialog och partnerskap med det omgivande samhället. År 2018 erbjuds tre kliniska kurser på Rättspraktiken i de tre fälten utsatthet, boende och migration.

Forskningsintresset i gruppen speglar olika typer av grundläggande samhällsutmaningar som berör områden som arbete, boende, utbildning, social trygghet, ålderdom, migration, segregering, kommunal- och stadsplanering.

Teoretiskt är gruppen involverad i projekt som berör övergripande frågor såsom till exempel komplexitet, reglering och styrning och genus och intersektionalitet med eller utan ett postmodernt, poststrukturellt eller post-humanistiskt perspektiv. Sammantaget har gruppen ett empiriskt intresse för mikroutmaningar och har expanderat redan etablerade internationella akademiska samarbeten med ett brett nätverk av lokala aktörer verksamma i staden.

Projekt

Marknads- och demokratidriven yttrandefrihet

Gynnas demokratin och det fria ordet av ett stärkt grundlagsskydd för kommersiella meddelanden eller inte? Svaret är inte givet. Frågan har knappt berörts i svensk rättsvetenskap. I detta projekt, finansierat av Ragnar Söderbergs stiftelse 2013-2016 undersöktes de rättsliga förändringar som sker i Sverige, EU och USA och konsekvenser av dessa förändringar tillsammans med mediernas ökade beroende av annonsintäkter.

En skola för alla

I gruppen En skola för alla? intresserar vi oss för att från en rättsvetenskaplig position undersöka olika perspektiv på utbildning och lärande i en föränderlig värld som ställer nya krav på individer, institutioner och system. Pågående projekt inkluderar frågor om EU-medborgares rättigheter och möjligheter att få tillgång till utbildning oavsett medborgarskap eller bosättning, samt frågor om hur vi kan skapa en skola för alla med hjälp av konstruktionen särskilt stöd.

bEUcitizen (All Rights Reserved? Barriers towards EUropean CITIZENship)

bEUcitizen är ett EU-finansierat, mångvetenskapligt, komparativt projekt som syftar till att identifiera och analysera olika typer av hinder mot ett fungerande EU-medborgarskap.