Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

LaSE – Law, Society and the Extraordinary

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektets storlek
9 900 000
Projekttid
2020 - 2025
Projektägare
Juridiska institutionen

Finansiär
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Kort beskrivning

Vår forskargrupp kartlägger den för civil- och totalförsvaret relevanta rätten med fokus både på traktats- och sedvanerätt och på lagstiftning, förordningar och rättspolitiska instrument som styr myndigheters samarbete i Sverige, inom EU och internationellt. Vi analyserar den rättsliga regleringens styrkor och svagheter i för kris- och krigssituationer relevanta scenarier med särskilt fokus på förutsättningar, befogenheter och begränsningar för myndigheter och andra aktörer. Mot bakgrund av utfallet i dessa analyser, är vårt övergripande syfte att formulera rekommendationer för framtida förändringar av regelverket.
Projektet “Rättsliga förutsättningar för samhällskydd och beredskap” drivs av LaSE-gruppen.

Forskare

Per Cramér, projektledare, professor i internationell rätt Jean Monnet-professor i europeisk integrationsrätt

Sari Kouvo, docent i internationell rätt

Andreas Moberg, docent i internationell rätt

Joachim Åhman, professor i internationell rätt

Tormod Otter Johansen, juris doktor i offentlig rätt