Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

SepaRope – Separation of Powers for 21st Century Europe

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2020 - 2023
Projektägare
Christina Eckes, University of Amsterdam

Kort beskrivning

Forskningsprojektet SepaRope syftar till att analysera, utvärdera och anpassa teorin och praktiken om konstitutionell maktdelning till dagens Europa. Den klassiska maktdelningsprincipen tilldelar de tre statliga makterna (verkställande, lagstiftande och dömande) olika funktioner i syfte att säkerställa folkligt förankrat beslutsfattande och samtidigt skapa kontrollmekanismer för offentligt maktutövande. EU:s decentraliserade flernivåstyre kan inte enkelt anpassas till denna maktdelningsmodell, varken på nationell eller överstatlig nivå. Genom studier av EU:s funktion såväl unionens institutioner emellan som i relationen mellan union och medlemsstater kommer SepaRope att visa hur de senaste årens ekonomiska och politiska utveckling har påverkat EU:s institutionella ramverk, med implikationer för dess politiska legitimitet.

Projektdeltagare Team Gothenburg

Anna Wallerman Ghavanini, docent, projektledare

Allison Östlund, doktor

Martin Westlund, doktorand

Hannes Lenk, doktor