University of Gothenburg
Image
Large bundle of newspapers bound by string
Photo: Pexels.com

GNC in the media

A summary of GNC's coverage in the national and international media

Over the years GNC has enjoyed a significant presence in the national and international media. A summary can be found below.

Photo: brotiN bisawaS/Pexels.com

2023

Forskarens nya modell förklarar hur autism uppstår (Darko Sarovic)

[03-04-2023] En ny modell ska förklara hur autism uppstår och varför variationen inom diagnosen är så stor. Modellen har skapats av läkaren och forskaren Darko Sarovic som nyligen lade fram sin avhandling vid Göteborgs universitet.

[Source: Special Nest]

Svensk studie: Så kan autism hittas snabbare (Darko Sarovic)

[04-01-2023] Tre faktorer är avgörande för att se vem som har autism, det visar en ny svensk studie.

[Source: Aftonbladet]

Autistiske Liam har dragits in i gänget (Eva Billstedt)

[11-02-2023] Autistiske Liam var elva år när han låstes in på SiS-hem.

[Source: Expressen]

Ny studie visar: Allvarlig ätstörning är mycket ärftlig (Lisa Dinkler)

[03-02-2023] Risken att drabbas av den allvarliga ätstörningen arfid kan till nästan 80 procent förklaras av genetiska faktorer. Det visar en tvillingstudie vid Karolinska institutet.

[Source: Expressen]

2022

Ny bok om specialpedagogik i förskolan: "Tidiga insatser har stor betydelse för barns utveckling" (Gunilla Westman Andersson)

[24-10-2022] Specialpedagogik i förskolan har inte varit en självklarhet varken i verksamheten eller i litteraturen. Ändå är det just i förskolan som tidiga insatser skulle kunna betyda mycket för barn i behov av särskilt stöd, men också för alla barn med varierande behov. Special Nest har intervjuat förskolläraren och pedagogikforskaren Gunilla Westman Andersson, redaktör för den nya boken ”Specialpedagogisk verksamhet – för ALLA barn i förskolan”.

[Source: Special Nest] 

Hugos diagnos avskrevs – klarade ett test ”för bra” (Elisabeth Fernell)

[22-10-2022] Hugo Nordvall hade gått i särskolan i fem år. Men i nian gjorde han ”för bra” ifrån sig på ett test. Diagnosen togs bort – och betygen ogiltig­förklarades. Nu kämpar han för att kunna söka till gymnasiet.

[Source: Svenksa Dagbladet]

5 insatser som kan bryta ohälsotrenden hos unga (Elisabeth Fernell)

[06-10-2022] I medier rapporteras ofta om en ökande psykisk ohälsa bland barn och unga och att allt fler söker till barn- och ungdomspsykiatrin.

[Source: Läkartidningen.se]

”Dags att lyssna på flickor och kvinnor som har adhd och autism" (Svenny Kopp)

[16-09-2022] Flickor med adhd och autism har hamnat i skymundan av pojkarna med dessa diagnoser. Nu ska projektet "Lyssna på oss" bidra till förändring och synliggöra kvinnor med npf. Svenny Kopp, pionjär inom forskningen om adhd och autism hos flickor, säger att kunskapsläget om flickor med npf har förbättrats – men att mycket finns kvar att göra.

[Source: Special Nest]        

Forskning om (dystra) framtidsprognoser vid npf (Valdemar Landgren)

[06-07-2022] Ju fler symtom inom områden som autism, adhd, trotsproblematik och nedstämdhet i unga år, desto vanligare är det att som vuxen råka ut för negativa utfall i form av arbetslöshet, kriminalitet och sjukpension. Detta framkommer av ny registerforskning från Gillbergcentrum i Göteborg. Special Nest har intervjuat doktoranden Valdemar Landgren som pekar på vikten av allsidiga utredningar för att fånga upp bredare symtombilder vid npf.

[Source: Special Nest]        

Ny studie om ögonkontakt vid autism: "Kan kännas överväldigande" (Martyna Galazka)

[09-05-2022]  Ögonkontakt är en viktig del av människans beteende och kommunikation, men personer med autism kan ofta ha svårt för ögonkontakt. Beror detta på ointresse eller överkänslighet? I en pågående studie vid Gillbergcentrum i Göteborg vill den amerikanska forskaren Martyna Galazka och hennes kollegor ta reda på mer.

[Source: Special Nest]       

Nanna Gillberg: Obs! Detta mejl går inte att svara på (Nanna Gillberg)

[17-04-2022] Två Dagar-krönika”I praktiken bollas brukare runt mellan instanser, som vill undvika att kontaktförsök ska belasta just deras budget.” Nanna Gillberg skriver om svårigheten att få kontakt med en verklig person inom välfärden.

[Source: Göteborgs-Posten]

Helsingborgsstudie visar: Nära var femte patient inom vuxenpsykiatrin kan ha autism (Johan Nyrenius)

[22-03-2022]  Så mycket som 19 procent av alla vuxna som söker sig till allmänpsykiatrin kan ha diagnostiserbar autism. Det visar en ny studie, genomförd av specialistpsykologen Johan Nyrenius, på Region Skånes vuxenpsykiatriska mottagning i Helsingborg.

[Source: Region Skåne]

2021

Forskning: Autism anses mer funktionsnedsättande idag än tidigare (Sebastian Lundström)

[08-10-2021] En ny studie från Göteborgs universitet visar att samma nivå av autismsymtom – till exempel svårigheter med den sociala interaktionen – anses vara mer funktionsnedsättande idag jämfört med tidigare. Enligt forskaren Sebastian Lundström kan det bero på snävare sociala normer och krav i samhället. Detta kan i sin tur vara en bidragande förklaring till den kraftiga ökningen av antalet autismdiagnoser.

[Source: Special Nest]

Lovande resultat för stöd via chatt till unga med npf  (Helena Sehlin)

[20-09-2021] Stärkt självkänsla och minskade ångestsymptom. Det blev resultatet i en ny studie från Göteborgs universitet som undersökte ett nytt internetbaserat chatt-stöd för unga personer med adhd och autism. Special Nest har intervjuat psykologen och forskaren Helena Sehlin.

[Source: Special Nest]

”Helhetsgrepp krävs för barn med npf” (Elisabeth Fernell, Magnus Landgren, Mats Johnson, Christopher Gillberg)

[30-08-2021] Vuxenpsykiater David Eberhard skriver tillsammans med allmänläkare Sara Löfgren och anhörigrepresentant, Petra Björkman i en debattartikel på SvD Debatt (22/8) att utredning – även av barn – vid misstanke om autism och adhd ska ske på vårdcentral.

[Source: Svenska Dagbladet]

”Låt vårdcentralerna utreda adhd och autism” (David Eberhard)

[22-08-2021] Risk är nu stor för växande köer för dem som behöver neuropsykiatriska utredningar. Men det finns uppenbara lösningar för att hjälpa gruppen, skriver bland andra David Eberhard. 

[Source: Svenska Dagbladet]

DN Debatt. ”Fem förslag för att minska psykisk ohälsa hos unga”

[20-05-2021]  Arbetsgrupp från Läkaresällskapet: Jämfört med motsvarande länder upplever allt fler unga i Sverige psykiska och psykosomatiska symtom.

[Source:  Dagens Nyheter]

Teoretiska krav slår ut många elever

[04-05-2021] Det krävs en omläggning av skolans kunskapskrav så att dessa anpassas också till elever med en mer praktisk än teoretisk begåvning. Det skriver professor Christopher Gillberg med flera.

[Source: Svenska Dagbladet]

Nya kliniska riktlinjer ska hjälpa vården att ringa in autism

[22-04-2021] Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri har för första gången tagit fram kliniska riktlinjer för utredning och insatser vid autism. Nu arbetar föreningen vidare med hur riktlinjerna ska implementeras i vården.

[Source: Lakartidningen.se]

Nanna Gillberg: Ditt ärende är avslutat och kommer att stängas (Nanna Gillberg)

[16-04-2021] Sedan ledningsstrategier från bilindustrin tagit plats inom utbildning, vård och omsorg gäller kvalitetsmåttet genomströmning”, skriver Nanna Gillberg.

[Source: Göteborgs-Posten]

Flera nya ESSENCE-mottagningar startar i Sverige

[07-04-2021] Region Västerbotten har precis startat ett multidisciplinärt ESSENCE-team för att ta emot barn med sammansatt utvecklingsneurologisk problematik. Region Västmanland startade en liknande mottagning i slutet av förra året. Båda verksamheterna är inspirerade av läkaren Christopher Gillberg, som har myntat ESSENCE-begreppet.

[Source: Special Nest]

Förekomsten av autism i gruppen med anorexi kan ha överskattats (Lisa Dinkler)

[15-02-2021] Tidigare forskning har visat att det finns en överrepresentation av autism bland personer med anorexi. En ny svensk studie indikerar dock att förekomsten av autism kan ha överskattats inom denna grupp. Special Nest intervjuar forskaren Lisa Dinkler som nyligen lade fram sin avhandling vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

[Source: Special Nest]

A live experiment on children

[09-01-2021] The shocking evidence that convinced a High Court judge to effectively ban an NHS gender clinic from giving puberty-blocking drugs to children can be revealed for the first time today.

[Source: Daily Mail, UK]

Autistic girls seeking answers ‘are seizing on sex change

[09-01-2021] Experts on gender dysphoria say vulnerable teenagers are being steered towards harmful interventions. A global expert on autism has warned in newly released legal papers that girls who are autistic or anorexic appear more likely to say they want to become boys.

[Source: The Times, UK]

2020

När barnet inte vill äta 

[21-12-2020] Många barn har mer eller mindre långa perioder av att vara petiga och kinkiga med maten. Vissa äter bara pasta under en tid medan andra bara vill ha korv. För de flesta går det här över efter 6-års åldern, men för vissa fortsätter det att vara ett stort problem och då kan det handla om Undvikande/restriktiv ätstörning.

[Source: Hjärnfonden]

Ny forskning visar koppling mellan feberkramper och adhd

[23-10-2020] Forskare har länge funderat på om feberkramper hos små barn kan vara en markör för en samtidig utvecklingsneurologisk funktionsnedsättning. Nu har barnläkaren och forskaren Gill Nilsson, i en ny studie vid Göteborgs universitet, kunnat påvisat ett sådant samband. Exakt hur sambandet ser ut är inte klarlagt, men Gill Nilsson hoppas på att upptäckten ska leda till nya riktlinjer inom barnhälsovård och barnsjukvård.

[Source: Special Nest]

Mobilen ständigt närvarande i vardagen

[05-06-2020]

  • Mobiltelefonen är ständigt närvarande i mångas liv och påverkar människors vardag och relationer.
  • Vilka sociala regler finns för användandet av mobiler i olika situationer?
  • Hör Nanna Gillberg, forskare och universitetslektor vid Handelshögskolan i Göteborg, som studerat människors användande av mobiler.

[Source: Sveriges Radio, Studio Ett]

Mobilberoende med Nanna Gillberg

[05-05-2020] Har du en mobil? I så fall bör du lyssna på Let's tech-poddens 22 avsnitt med forskaren och författaren Nanna Gillberg. Tillsammans med Henrik Enström talar hon om mobilens inverkan på våra sociala relationer och vad det gör med vår koncentrationsförmåga och kreativitet att ständigt vara kontaktbara och distraherade.

[Source: Codic Consulting]

Adhd och fetma bör inte behandlas som två skilda problem

[08-04-2020] Personer som söker hjälp för adhd har inte sällan även överviktsproblematik. Men inom vården behandlas de båda tillstånden i regel var för sig. Detta är en stor nackdel, berättar Magnus Landgren, barnneurolog och docent i pediatrik vid Skaraborgs sjukhus och Gillbergcentrum vid Göteborgs universitet.

[Source: Special Nest]

Teenage transgender row splits Sweden as dysphoria diagnoses soar by 1,500%

[22-02-2020] New health report and TV debates highlight backlash against gender reassignment.

[Source: The Guardian, UK]

Påsatt, avskärmad och mobilberoende

[08-01-2020] Nanna Gillberg, forskare pratar om mobilberoende

[Source: Ångestpodden]

2019

Forskare om mobilmissbruk: ”Jag har undvikit att mäta min skärmtid”

[23-12-2019] I en ny bok berättar forskaren Nanna Gillberg om hur det beroendeframkallande och kravlösa skärmanvändandet påverkar de sociala relationerna och vår uppmärksamhetsförmåga. Special Nest har intervjuat henne.

[Source: Special Nest]

Det finns ett samband mellan fetma och adhd

[16-12-2019] Avgörande för hjälp till de med fetma och övervikt är kunskap om det starka sambandet med adhd. Sjukvården behöver samarbeta över klinikgränserna, inte minst när det gäller barn och unga. Det skriver Elisabeth Fernell, Magnus Landgren och Christopher Gillberg.

[Source: Svenska Dagbladet]

Ifrågasatt diagnos ger oss ny syn på psykisk sjukdom

[03-10-2019] Bakom diagnoserna autism, adhd och tourettes kan ligga infektioner som går att bota. Att man inte velat ”tro på” diagnosen pans är ett tecken på att vi är inne i ett nytt känsligt skifte, menar kulturjournalisten Kjell Häglund.

[Source: Svenska Dagbladet]

Språkförmågan är starkt påverkad hos barn med autism

[12-04-2019] En färsk studie om språk och autism visar att barn med autism har svårare för muntligt återberättande än barn utan diagnos, men också att de har svårare med läsförståelsen. Special Nest har intervjuat forskaren Emilia Carlsson.

[Source: Special Nest]

Könsbytena på barn är ett stort experiment

[13-03-2019] Hundratals barn med könsdysfori utsätts varje år för ”behandling” med hormoner och därefter med könsstympning, helt utan rimligt underlag ifråga om vetenskap, beprövad erfarenhet och ofta utan etisk granskning. Det skriver professor Christopher Gillberg med flera vid Göteborgs universitet.

[Source: Svenska Dagbladet]

Gillberg: Vi ifrågasätter inte könsdysfori

[18-03-2019] Representanter för Transammans och RFSL som bemött vårt debattinlägg i SvD om hormonell behandling och kirurgiskt avlägsnande av könsdelar på barn med könsdysfori verkar inte ha läst vad vi har skrivit eller vad vi vänder oss mot.

[Source: Svenska Dagbladet]

2018

Solskyddsmedel kan vara farliga för hälsan

[25-07-2018] I Sverige finns sedan många år allmänna rekommendationer om att använda solskyddsmedel för att förebygga hudcancer. Men det okritiska användandet av solskyddsmedel som filtrerar bort den ultravioletta strålningen kan medföra allvarliga hälsorisker. Det skriver professor Christopher Gillberg med flera.

[Source: Göteborgs-Posten]

2017

Are autistic people at greater risk of being radicalised? (Claire Allely)

[Source: The Conversation]

Autism may alter how brain waves change with age (Elena Orekhova)

Brain activity patterns evolve differently in children with autism than in their neurotypical peers, according to a large study

[Source: Spectrum]

2016

Svårare att fimpa vid Adhd Elisabeth Fernell

[17-10-2016] Personer med adhd är oftare nikotinister och kan ha svårare att sluta med cigaretter och snus än personer utan diagnosen.

[Source: Göteborgs-Posten]

Omega-3, omega-6 supplement improves reading for children Mats Johnson

[14-09-2016] Supplement of omega-3 and omega-6 fatty acids may improve reading skills of mainstream schoolchildren, according to a new study. Children with attention problems, in particular, may be helped in their reading with the addition of these fatty acids.

[Source: Science Daily]

Behåll särskolan – för elevernas skull

[05-09-2016] Debatt Det är inte skolformen som avgör om elever med en intellektuell funktionsnedsättning har svårt att komma ut på arbetsmarknaden, det är deras funktionshinder. Behåll därför särskolan som kan ge dem anpassad undervisning, skriver bland andra barnneurolog Elisabeth Fernell.

[Source: Göteborgs-Posten]

Children who eat plenty of oily fish may be better readers than their peers, experts say

[05-06 2016] Scientists found reading ability improved after consumption of Omega 3. Children were given Omega 3 and Omega 6 supplement for three months- Experts say findings reiterate importance of fatty acid in children’s diets.

[Source: Daily Mail, UK]

 

2013

Forskare: Risk att screening missar flickor

[03-12-2013] Barn i Göteborg får vid 2,5 års ålder genomgå screening för autism. Nu presenterar Gunilla Westman Andersson, forskare vid Göteborgs universitets Gillbergcentrum, en avhandling där hon har jämfört symtom och utvecklingsprofiler hos barn som har bedömts ha autism i screeningen år 2009-2010.

[Source: Dagens Medicin]

 Autism kan upptäckas hos spädbarn

[26-11-2013]  Barn som senare diagnostiseras med autismspektrumstörning har redan från två månaders ålder sämre förmåga att ta ögonkontakt, visar en ny studie i tidskriften Nature.

[Source: Dagens Medicin]

Anorexia nervosa -on the autistic spectrum?

[09-2013] Numerous parental and anecdotal clinical reports, including some research studies, have highlighted that unusual eating behaviours and habits are often present in children with autistic spectrum disorders (ASD).

[Source: The Psychologist]

How Autism Is Different in Girls vs. Boys

[06-05-2013] Why do boys get diagnosed with autism four times as often as girls? New research, including some of the latest data from the International Society for Autism Research annual conference last week, addresses this question, one of the biggest mysteries in this field. A growing consensus is arguing that sex differences exist in genetic susceptibility, brain development and social learning in autism—and they are meaningful to our understanding of the disorder and how it will be treated.

[Source: The Wall Street Journal, USA]

Arga barn gör så gott de kan

[02-04-2013] Ställer ditt barn till scener, trotsar och får utbrott? Enligt forskaren Ross Greene beror det på att det explosiva barnet inte kan annat. Därför är lösningen att förebygga och samarbeta. – Vissa ifrågasätter att man ”ger efter” för barnet, men ingen skulle komma på idén att tvinga ett fysiskt handikappat barn att gå utan kryckor.

[Source: Svenska Dagbladet]

Doubts over Triple P, the parenting program of choice

[20-03-2013] It is used in 25 countries, has been translated into 17 languages and is ranked by the United Nations as the leading parenting program. But a stoush has broken out whether what is known as Triple P - Positive Parenting Program - works as well as has been claimed, and has led to questions about the public money spent on it.

[Source: The Sydney Morning Herald, Australia]

Blev av med jobbet som lokförare efter diagnos

[14-01-2013] När Torolf Jansson var 55 år fick han diagnosen Asperger. Då stoppades en drygt 20 år lång karriär som lokförare. – En tragedi, en skandal av stora mått, säger professor Christopher Gillberg.

[Source: Göteborgs-Posten]

Scientists say talking to baby stops ADHD

[13-01-2013] Every parent knows they should feel guilty about using those electronic babysitters – the TV and computer – but now Scottish scientists have established just how important verbal communication is between mothers and their babies.

[Source: The Herald]

Unga gör sig sjukare för att få hjälp

[08-01-2013] Unga gör sig sjukare för att få en plats på BUP-akuten. Och vågar inte bli friska av rädsla för att bli övergivna.Källa:

[Source: Göteborgs-Posten]

Så nära ett jobb man kan komma

[01-2013]

De som inte kan fungera fullt ut på en traditionell arbetsplats har rätt att söka så kallad "daglig verksamhet". Detta är ett alternativ som kan motsvara både intressen och framtidsdrömmar. I Lidingö kommun finns Ögruppen. Där kan man få arbetslivserfarenhet, praktik och ibland ett fast jobb. Professor Christopher Gillberg tycker att den sociala kompetensen idag övervärderas av arbetsgivare. Yrkeskunnande och specialisering borde stå högre i kurs, tycker han.

[Source: UR]