Göteborgs universitet
Bild
Paris gata
GNCs franska filial
Länkstig

Paris, Frankrike

Överblick över GNCs franska filial i Paris.

Bild
Foto: Anna Spyrou

Christopher Gillberg och Marion Leboyer, professor i psykiatri i Paris, påbörjade PARIS-studierna (Paris Autism Research in Siblings, alltså autismforskning på syskon i Paris) 1989.

Med tiden rekryterade de successivt ett antal enastående forskare till gruppen, bland annat Thomas Bourgeron och, mycket senare, Richard Delorme. Sen dess har Bourgeron och Gillberg tillsammans genomfört ett flertal banbrytande genetiska autismstudier, bland annat den första studien som identifierade specifika synapsrelaterade gener i patogenesen för autism, publicerad under tidiga 2000-talet.

Christopher Gillberg är nu gästprofessor vid Bourgerons avdelning på Pasteurinstitutet i Paris medan Bourgeron är gästprofessor vid Gillbergs institution i Göteborg, och de samarbetar för närvarande på flera världsledande genetiska autismstudier.