Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Mats Johnson

Mats Johnson berättar hur medel från stiftelsen gjorde det möjligt för honom att delta i en DISCO-kurs som var till hjälp i hans forskningsstudier.

Mats Johnson, Överläkare och doktorand

Bakgrund

"Mitt doktorandprojekt heter ”Icke-stimulantiabehandlingar vid ADHD”, och handlar om olika alternativa behandlingar av ADHD hos barn, ungdomar och vuxna. Vi har studerat den fleromättade fettsyran Omega3, medicinen Strattera och en form av kognitiv träning för barn med beteendeproblem, så kallad Collaborative Problem Solving. Hösten 2011 registrerades jag som doktorand.

2007 sökte jag pengar från Stiftelsen för vetenskapligt arbete inom barnneuropsykiatri för att gå en DISCO-kurs. Kursen består av ett tvådagarsseminarium. Därefter ska man på egen hand göra en DISCO-intervju och koda den. Uppgiften lämnas till kursledarna och därefter ses man vid ytterligare ett kurstillfälle.

DISCO står för Diagnostic Interview for Social and Communication Disorders och är en strukturerad diagnostisk intervju gällande autismspektrumstörningar (autism, Aspergers syndrom och autismliknande tillstånd) och associerade tillstånd såsom ADHD. Den fördjupade kunskap om diagnostisering inom autismspektrum som DISCO ger har varit av stor betydelse för mig i min forskning. Att undersöka samsjuklighet vid ADHD, bl.a. inom autismspektrum, har varit en viktig komponent i studierna, och kunskaperna om DISCO har hjälpt oss att bedöma detta. Personerna med ADHD i studierna fick även ha autismliknande tillstånd, men däremot inte en autismdiagnos.

Det har varit avgörande för min forskning att få gå DISCO-kursen. DISCO gör att man får god insikt om olika aspekter av autismspektrum. Den ger en bredare kunskapsbas än en del andra etablerade autismdiagnosintervjuer. Det har därför varit mycket värdefullt för mig att Stiftelsen för vetenskapligt arbete inom barnneuropsykiatri kunde ge mig anslag för att få gå DISCO-kursen."

Mats Johnson
Foto: Josefin Bergenholtz