Göteborgs universitet
Bild
Kapstaden
GNCs senaste filial
Foto: Pixabay.com
Länkstig

Kapstaden, Sydafrika

GNCs nyaste filial i Kapstaden, Sydafrika grundades 2020.

Under sena 2010-talet tog Ben Truter, klinisk neuropsykolog och medgrundare av Neurodiversity Centre (NDC) i Västra Kapprovinsen i Sydafrika, kontakt med Christopher Gillberg i syfte att skapa en sydafrikansk Gillbergcentrum-filial för forskning och klinisk verksamhet rörande ESSENCE.

Bild
Foto: Pixabay.com

NDC (utspritt över sex olika center i Västra Kapprovinsen) har sen dess, i samarbete med Amy Slogrove vid universitetet i Stellenbosch, blivit en av de stora Gillbergcentrum-filialerna. Ben Truter är nu doktorand vid Gillbergcentrum och tillsammans med Amy Slogrove, Eva Billstedt, Lucy Thompson och Christopher Gillberg genomför hans grupp banbrytande sydafrikansk forskning på ESSENCE, både bland unga fattiga spädbarn och familjer inom alla socioekonomiska och sociokulturella skikt i Västra Kapprovinsen, framförallt i Breede Valley.