Göteborgs universitet
Bild
Children sitting listening to teacher
Foto: Mote Oo Education/Pixabay.com
Länkstig

Att främja psykisk hälsa i barndomen genom ökad medvetenhet om genus och mångfald

Ines Sousas senaste blogginlägg

[Publicerat 17 oktober, 2017 av Inês Sousa]

Portugisiska parlamentet införde nyligen en ny lag rörande könsidentitet, som värnar om rättigheterna för barn med icke-konformerande könsidentitet. Barn kan, i skolan, välja ett annat förnamn och kön, utan krav på medicinsk diagnos. Lektioner rörande könsmångfald och könsuttryck ingår i läroplanen för olika åldrar.

Icke-konformerande könsidentitet till följd av biologisk determinism

År 2014, i Kanada, identifierades självmord bland tonåringar med icke-konformerande könsidentitet som ett allvarligt hälsoproblem. Vancouver var den första staden att ändra på könsrelaterade regelverk i skolor: kön och förnamn blev valfria för varje barn. En tredje, neutral, toalettkategori har lagts till.

Ämnet fick ökad medieuppmärksamhet 2015, då den amerikanska TV-kändisen Caitlyn Jenner avslöjade att hon var transkvinna. Andra kändisar, såsom Angelina Jolie, Brad Pitt och Adele, har ställt sig öppna till sina respektive barns könsöverskridande uttryck. Efter detta uppgav barnläkare över hela USA en ökad frekvens av nyupptäckta fall av barn med icke-konformerande könsidentitet på sina kliniker.

National Geographic Magazine hade tidigare i år en nio år gammal transgender-flicka, som förklarade att: ”Det bästa med att vara flicka är att jag nu inte längre behöver låtsas vara pojke.”

Ett stort steg har nu tagits, i och med att allmänna opinionen till sist erkänner könsidentitet som en följd av biologisk determinism snarare än utbildning och sociopsykologi. Detta är ett ovärderligt kulturellt fynd som kan komma att rädda livet på barn och ungdomar och förhindra förföljelser av oskyldiga föräldrar och vuxna transpersoner över hela världen. Vi är mitt i en kulturell revolution, där det inte längre anses acceptabelt att skämta om könsvarians (olikt hur det var ganska nyligen, även i oerhört populära komediserier som Vänner under 90-talet).

Icke-konformerande könsidentitet är ett dynamiskt tillstånd under barndomen

Dock har detta ämne, även mellan personer som helt och hållet förstår den biologiska determinismen i icke-konformerande könsidentiet, genererat omfattande debatt. Könsidentitet är ett dynamiskt tillstånd under barndomen. Det är i nuläget inte ännu möjligt att förutspå vilka barn som kommer att hålla fast vid sin icke-konformerande könsidentiet när de blir äldre. Barnläkarförbund har kritiserat den nämnda utgåvan av National Geographic Magazine, då den skulle kunna uppmuntra en könsövergång redan vid tidig ålder. Faktum är att 75% av barn har uppgivits växa ur sin könsdysfori då de genomgår puberteten. Utifrån detta fruktar läkarna i fråga att en tidig övergång kan göra det svårare för tonåringen att sedan göra ytterligare en övergång. Därtill används ibland tidig hormonell intervention – före vuxen ålder – för att blockera puberteten hos tonåringar med icke-konformerande könsidentitet. Sådana behandlingar kan faktiskt förändra den förvandlande inverkan som puberteten kan ha på hjärnan, och personens könsperception, och därmed vara skadlig.

Enligt min mening finns det två avgörande frågor rörande förhållningssättet till icke-konformerande könsidentitet under barndomen. Den ena går ut på att fastställa huruvida barnet har rätt att offentligt uttrycka det kön som hon/han identifierar sig med. Den andra frågan är mer biologiskt orienterad: vid vilken ålder är det högst troligt att den icke-konformerande könsidentiteten består som ett permanent drag? Endast i sådana fall bör medicinsk behandling övervägas, om tonåringen själv så önskar. Till skillnad från amerikansk lagstiftning tillåter portugisisk lag endast att detta sker från och med de sena tonåren. Detta slags tillvägagångssätt måste ackompanjeras av psykologisk och fysisk bedömning, då behandlingarna på många sätt är oåterkalleliga.

Könsdysfori visar att en fullständigt binär konstruktion av kön kanske inte ger en heltäckande bild

Liksom autism, i viss utsträckning, är diskutabelt som diagnos, debatterar experter huruvida könsdysfori är en ”äkta” diagnos. Det påstås istället vara en lämplig reaktion på en självuppfattning som inte matchar det kön som tilldelats en. Uttrycket beskriver det intensiva lidandet hos barn med icke-konformerande könsidentitet.

Sverige och andra skandinaviska länder har gått i bräschen för att minska kulturella könskonventioner. I skolan främjas ändringar av de konventionella lekrollerna: flickor uppmuntras att spela fotboll; pojkar ges dockor och köksredskap i plast att leka med. Båda föräldrar ges samma möjlighet till en längre period av föräldraledighet.

Bortkopplandet av kultur från beteende och dekonstruktionen av kön innebär accepterandet att individer kan ha olika nivåer av endera kön i sitt temperament; jämlikt värde måste ges till både femininitet och maskulinitet.

I september 2017 deklarerade klädmärket John Lewis London att de var först med att ta bort beteckningarna ”pojkar” och ”flickor” från sina barnkläder. Reaktionen från kunderna var inte helt och hållet positiv. Detta tar dock bort pressen från barn att uttrycka sig på ett fast etablerat sätt, vilket bör ses som en bra åtgärd för att ta hänsyn till förekomsten av icke-konformerande könsidentitet i vårt samhälle.

 

 

  • Portugisiska regeringen lägger fram ny lag rörande könsidentitet

och

https://www.publico.pt/2017/04/06/sociedade/noticia/proposta-de-lei-da-identidade-de-genero-foi-aprovada-para-acabar-com-discriminacoes-1767940

 

[Detta är en blogg. Syftet med bloggen är att informera och väcka tankar om angelägna ämnen. Åsikterna är skribentens och inte nödvändigtvis Gillbergcentrums.]