Länkstig

West Sweden Asthma Study – klinisk epidemiologi kring astma och allergier

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, Krefting Research Centre

Finansiär
VBG Gruppen Herman Kreftings Stiftelse för astma- och allergiforskning, Hjärt-Lungfonden, Wallenbergstiftelsen, ALF VG-regionen, Vetenskapsrådet

Kort beskrivning

Astma och allergier tillhör de stora folkhälsosjukdomarna. Forskningsprojektet studerar förekomst och klinisk karakteristik av astma och allergi i ett befolkningsmaterial. West Sweden Asthma Study (WSAS) startade 2008 och innefattar såväl postala enkäter samt djupgående kliniska undersökningar och strukturerande intervjuer. I studien ingår flera olika grupper av deltagare som följs över tid. Särskilt fokus ligger just nu på studier av svår astma och på könshormoners inverkan på astma. Vi arbetar också med att koppla samman data som vi har samlat in med data från olika register. Inom projektet har vi en egen forskningsklinik med särskilt utbildade forskningssjuksköterskor samt biomedicinska analytiker som varje år träffar hundratals deltagare i de många projekt som pågår på Krefting Research Centre.

Sedan West Sweden Asthma Study påbörjades har närmare hundra vetenskapliga artiklar publicerats. Vi har kunnat visa att användningen av astmamediciner femfaldigats sedan 1990-talet men att följsamheten ofta är låg,  att många astmatiker inte har tillräcklig kontroll över sin sjukdom och att det skydd man får av allergier genom att växa upp på bondgård kvarstår hela livet. Läs mer om våra forskningsprojekt och se ett urval av våra publikationer nedan.

Huvudsakliga forskningsprojekt

Utvalda publikationer

Deltagare

Hannu Kankaanranta – professor

Linda Ekerljung - docent

Bright Nwaru – biträdande universitetslektor

Rani Basna – post doc, statistiker

Eivind Borna – specialistläkare lungmedicin, doktorand

Adina Weisheit – specialistläkare allergologi, doktorand

Lina Rönnebjerg – leg. sjuksköterska, doktorand

Guo-Qiang Zhang – läkare, doktorand

Muwada Bashir Awad Bashir – läkare, doktorand