Bild
Foto: GU
Länkstig

Urban Co-creation Lab

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
8,1 miljoner SEK
Projekttid
2019 - 2022
Projektägare
Lindholmen Science Park

Kort beskrivning

Projektets syfte är att skapa en plattform för att kunna samarbeta i grupper med stadsplanering och gestaltning på distans med stöd av integrerad web-baserad 3D-modellering, Virtual Reality (VR) and Mobil Augmented Reality (MAR).
Projektledare: Petra Juhlin, Lindholmen Science Park.
Medverkande: Petra Juhlin, Lindholmen Science Park; Peter Wallberg, Atvis; Björn Westling, Johanneberg Science Park; Hyekyung Imottesjo, Chalmers ACE; Jaan-Henrik Kain, GRI-GU; Linda Teng, Akademiska Hus.
Fallstudieområde: Akademiska Hus.