Bild
Tre pojkar blickar ut över Göteborg. tidigt 1900tal.
Länkstig

Tidernas Göteborg: Inventering, forskning och tillgängliggörande av urbana foton, filmer och bilder

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
RISE Research Institutes of Sweden

Kort beskrivning

Tidernas Göteborg: Inventering, forskning och tillgängliggörande av urbana foton, filmer och bilder via databas, utställning och bok.
Projektet inventerar, digitaliserar, analyserar och tillgängliggör stadens historia med hjälp av fotografi och film. Syftet är att:

a) inventera och tillgängliggöra fotografier och filmer för forskning och undervisning;

b) publicera nya och fritt tillgängliga forskningsresultat som kan användas i undervisning;

c) samverka med lokalsamhället vid inventering och registrering av material;

d) göra en projektutställning hos GSM under 2021.

Medfinansiär till projektet är Holger och Thyra Lauritzens stiftelse för främjandet av filmhistorisk verksamhet.

Nationella arkivinstitutioner som Kungliga biblioteket, Svenska Filminstitutet, Sveriges Television AB och Riksarkivet bidrar med digitisering och tillgängliggörande av empiriskt källmaterial.

Gothenburg through the Ages Jam

Utmana dig själv i spelen om Göteborg! Under det senaste Game jamet skapade deltagarna flera spel med utgångspunkt i material från det historiska Göteborg.

Aktiviteter

Inom projektet har det pågått många olika aktiviteter. Nedan ser du ett flertal utav dessa.

 • Under konferensen Photography and / as knowledge den 4 och 5 april 2019 presenterades Tidernas Göteborg av Mats Jönsson, Erika Larsson och Niclas Östlind. 
 • 15 april fick delar av projektgruppen besök av en expert från Svenska Filminstitutet (SFI) som hjälpte till med identifiering av filmsamlingar hos Göteborgs Stadsmuseum och Landsarkivet Riksarkivet i Göteborg. samtliga deltagare erhöll användbar information om hur deras fortsatta inventering och registrering av film bör ske.
 • 25 april presenterades upplägg och hittills erhållna resultat inom Tidernas Göteborg vid Göteborg & Co:s stora Jubileumsmöte i Trädgår’n.
 • 6 maj i Kronhuset presenterade Karl- Magnus Johansson, Mats Jönsson och Kristian Wedel pågående forskning och inventering inom Tidernas Göteborg för allmänheten, där dialoger och intervjuer med göteborgare resulterade i ny kontextuell information om vissa hittills inventerade bilder.
 • 23–25 augusti presenterades projektets hittills mest framgångsrika analysmetod inom ramen för Historiedagarna, där fem enskilda arkivspår och berättelser skapats utifrån ett enda fotografi.
 • 26 september genomfördes ett offentligt samtal om Tidernas Göteborg i Göteborgs-Postens monter under Bokmässan.
 • 27 september genomförde några projektmedlemmarna ett gemensamt föredrag på engelska i en av sessionerna vid den internationella konferensen ”UNESCO MIL Feature Conference 2019”, som hölls i Svenska mässan med över 350 deltagare från 55 länder.
 • 8 oktober reste delara v projektet till Kungliga bibliotekets (KB:s) filmarkiv i Grängesberg. Dels för att lära sig mer om arkivets pågående digitalisering av göteborgsrelaterade amatörfilmsamlingar, dels för att presentera hittillsvarande projektresultat för kolleger från KB och SFI.
 • 4-5 november genomfördes ett seminarium på Valand om linsmedier – foto och film – tillsammans med internationella kolleger, där projektresultat från Tidernas Göteborg också presenterades.
 • 21 november höll forskningssamordnaren ett föredrag på Universeum om projektet vid kommunens samverkansmöte om ”Kunskap och Upplysning”.
 • 1 februari presenterade forskningssamordnaren projektet på Biograf Draken under Göteborgs filmfestival för cirka 700 personer tillsammans med en kollega från SFI.
 • 5 februari genomfördes en forskardag på Institutionen för kulturvetenskaper, där forskningssamordnaren presenterade projektets upplägg och hittillsvarande resultat.