Bild
Fiskebåt San-Toy från Hönö. Svartvit bild
Fiskebåt, ståthållare GG 478 San-Toy från Hönö.
Länkstig

Hasselbladstiftelsen beviljade nya medel till år 3 av GPS400:s forskningsprojekt Tidernas Göteborg

Hasselbladstiftelsen beviljade nyligen medel för ett tredje år av GPS400:s forskningsprojekt Tidernas Göteborg. Projektet analyserar fotografins och filmens funktion i staden över tid, med särskild fokus på hamn- och varvsområdet.

Under år 3 kommer RISE vidareutveckla projektets digitala verktyg för simultan semantisk sökning i bild och text. Genom att sida vid sida presentera information från bild- och textbaserade arkivkällor genererar verktyget större kontextuell förståelse för exempelvis en plats, händelse eller företeelse. Det kan också användas för att identifiera specifika tillfällen eller upprepade mönster då skildringar av händelser i bild och text skiljer sig åt. Verktyget framstår som särskilt relevant och användbart för analyser och utbildningar med koppling till MIK (media- och informationskunnighet). Under år 3 läggs även stor tonvikt på forskningsrelaterad upplevelsedesign, främst via tester av medskapande pedagogiska och historiografiska metoder i bild- och texthistoriskt baserade game-jam.