Bild
Länkstig

SOLUTIONS för hantering av nuvarande och framtida föroreningar i mark och vatten

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Institutionen för biologi och miljövetenskap

Finansiär
EU

Kort beskrivning

SOLUTIONS söker nya och förbättrade verktyg, modeller och metoder för att stödja beslut inom miljö- och vattenfrågor. Därför är projektets övergripande mål att ta fram lösningar som fungerar för det stora antalet äldre, nuvarande och framtida nya kemikalier som utgör risker i europeiska vattendrag med avseende på ekosystem och människors hälsa.

Medlemmar

Thomas Backhaus (professor)
Åsa Arrhenius (
1e forskningsingenjör)