Bild
Foto: Viktor Eriksson
Länkstig

SynCap - Inkapslad biocidcocktail för minimal giftpåverkan

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

En betydande utsläppskälla av giftiga kemikalier till miljön är biocidläckage från antimikrobiella och påväxthindrande produkter. En särskild oro är hur giftiga kemikalier kan samverka och tillsammans utgöra ett gemensamt större hot. Detta brukar kallas synergi. Biocider är särskilt intressanta eftersom de är designade att vara giftiga mot levande organismer.

SynCap undersöker de kombinerande effekterna av två (eller fler) vanliga klasser av biocider med en stor potential för synergism.

Medlemmar

Thomas Backhaus (professor)
Åsa Arrhenius (
1e forskningsingenjör)
 

Mer om projektet

Projektet kommer att tillämpa resultaten för att utveckla en hållbar antimikrobiell fiber eller antifouling material. Det finns två viktiga delar i denna teknik:

  1. Kontrollerad långsam frisättning av biocider från mikrokapslar,
  2. Optimerade synergistiska kombinationer.

Tanken är att biociderna verkar synergistiskt vid produktens yta, men att den synergistiska effekten försvinner när biocider späds ut längre bort från ytan. Även om effekten på organismer nära produktens yta bibehålls, kommer följaktligen påverkan på icke-målorganismer i miljön att vara försumbar.