Bild
vete
Länkstig

Salttolerant vete

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biologi och miljövetenskap

Kort beskrivning

Är det möjligt att ta fram ett salttåligt vete som kan odlas i saltrika jordar?
Försaltning av odlingsmark är ett ökande problem i många delar av världen, och leder till allvarliga konsekvenser i form av minskade skördar i redan utsatta områden.
I förlängning tvingas odlare som inte kan försörja sina familjer att ge upp och flytta in till städer där de ofta hamnar i slumområden. Vårt syfte är att ta fram vetesorter som går att odla på dessa jordar.

Medlemmar

På BioEnv

Henrik Aronsson (professor)
Selvakumar Sukumaran (postdoktor)
Johanna Lethin (doktorand )
Ola Nordqvist (doktorand )

Samarbetspartners

Olof Olsson, Lunds university
Mats Töpel, Marina vetenskaper, GU
Sameer Hassan, Karolinska institutet, Stockholm
Lal Teer Seed Ltd, Dhaka, Bangladesh
Eco Agrotech Ltd
ICCO, Dhaka, Bangladesh

Vår forskning

Läs mer om våra projekt på vår engelskspråkiga sida!

Vi söker studenter som vill göra projektarbete på kandidat- och masternivå!

Publikationer och media

"Henrik utvecklar vete som tål salt"  (radiointervju med Henrik Aronsson, december 2019)