Bild
A paper boat made by folding a map is placed on a table in front of a globe.
Foto: Pexels
Länkstig

Plattform för migration, hälsa och mänskliga rättigheter Hälsa, vård och jämlikhet i ett heterogent samhälle

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

Plattformen för migration, hälsa och mänskliga rättigheter är en internationell och tvärvetenskaplig forskningsplattform som syftar till att bedriva, sprida och tillämpa forskning, utbildning och praktik om hälsa och rättigheter i samband med migration. Forskningen omfattar hela spannet från hälsa på samhällsnivå till individuella möten i hälso- och omsorgsmiljöer i vardagen. Plattformen utforskar hälsa utifrån en bred definition. Enligt WHO kan detta ses som "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välmående, och inte bara frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning.” Plattformen drivs av Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och forskningen sker i samverkan mellan Institutionen för vårdvetenskap och hälsa och the School of Public Health and Community Medicine vid Institutionen för Medicin.