Bild
Två personer som cyklar genom Amsterdam.
Foto: Sabina Fratila
Länkstig

Upprepade valnederlag negativt för politiskt förtroende

Publicerad

Holländska väljare vars parti förlorat två val rad litar mindre på demokratins aktörer jämfört med väljare vars parti förlorat en gång. De är trots detta nöjda med demokratin i stort. Det visar en studie från Göteborgs universitet och Ghent University i Belgien.

Det valdemokratiska systemet är beroende av att väljare accepterar valresultat och erkänner legitimiteten i det politiska systemet, oavsett om deras parti är vinnare eller förlorare. Tidigare studier har visat att valnederlag kan bidra till att medborgare som röstar på ett förlorande parti, känner lägre politiskt förtroende och mindre tillfredställelse med demokratin.

Tidigare forskning har också antagit att den negativa effekten av valnederlag ytterligare förstärks när väljare exkluderas från politisk makt under en längre tid. Men det är först nu, genom ett antal observationer av val till det holländska parlamentet, som teorin har kunnat testas fullt ut. Syftet med studien var att ta reda på vilka konsekvenser det fick för väljarnas legitimitetsföreställningar att deras parti förlorade två gånger i rad.

– Resultaten visar att det politiska förtroendet för demokratins institutioner minskade med upp till 7,1 procent bland väljare vars parti förlorade två val i rad när vi jämför med dem vars parti förlorade en gång. Det var däremot ingen skillnad på hur nöjd man var med demokratin i största allmänhet, vilket var ett intressant och oväntat resultat som gick emot vår hypotes, säger statsvetaren Ann-Kristin Kölln.

Hon har tillsammans med Anna Kern, statsvetare vid Ghent University i Belgien, analyserat tre val till det holländska parlamentet Tweede Kamer mellan åren 2007–2012. Analyserna baseras på en enkätundersökning med 1000 personer som röstat i samtliga val till parlamentet under den aktuella perioden.

Nederländerna har en tradition av koalitionsregeringar kring den politiska mitten. Mandatperioden enligt konstitutionen är fyra år, vilket innebär att väljare vars parti förlorar två gånger i rad teoretiskt sett exkluderas från makten i åtta år. Under den aktuella undersökningsperioden hölls flera extraval i parlamentet vilket dock förkortade mandatperioden.

– Konstitutionen i Nederländerna, liksom i Sverige, säkrar att partier i opposition har stort politiskt inflytande, och det kan vara en av förklaringarna till varför väljarna i studien vars parti förlorade ändå tycker att demokratin som helhet fungerar bra.

Det finns dock länder i världen där oppositionen har lite eller inget inflytande på politiken, och det kan bli problematiskt.

– När väljare känner sig exkluderade och politiskt marginaliserade på ett sätt som får dem att ifrågasätta valens opartiskhet och tappa tron på systemet, så hotas hela valdemokratin, säger Ann-Kristin Kölln.

 

Text: Anna-Karin Lundell

 

Mer information

Studien har publicerats i European Journal of Political Research: The consequences of repeatedly losing on legitimacy beliefs (epdf).